Wat doet De Overstap?

De Overstap is een organisatie met jarenlange ervaring om te helpen met advies, coaching en bemiddeling voor:

– zorg (trajecten),

– begeleiden en bemiddelen naar werk,

Jobcoaching; behouden van werk,

Loopbaanontwikkeling,

– Burn-out problematiek,

– (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Onze expertise ligt op het gebied van:

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D)
 • Verstandelijke of psychische beperking,
 • Moeilijk lerende,
 • Borderline,
 • Depressieve- of burn-out klachten,
 • (Gedeeltelijk-) arbeidsongeschiktheid

de overstap, ambulante begeleiding, loopbaan coaching, advies, 2e spoor traject, burn-out, outplacement,

Visie, Missie en Ambitie

De Overstap streeft naar een inclusieve samenleving waarbij het zelfstandig leven en werken van mensen ongeacht hun beperkingen zo veel mogelijk wordt bevorderd.

Dit doen we door professionele, toegankelijke ondersteuning en begeleiding te bieden op een manier zoals we dat zelf ook zouden willen ontvangen.

De Overstap is een toonaangevende specialist in arbeidsre-integratie, coaching, duurzame inzetbaarheid en ambulante begeleiding binnen Oost-Nederland.

Kennis van zaken

Onze medewerkers weten mensen te stimuleren en activeren met het doel de zelfredzaamheid te vergroten, fungeren “als begeleider op maat”. En zijn de juiste persoon voor succesvolle bemiddeling en matching op maat.

Onze medewerkers:

 • hebben gedegen en specialistische kennis van verschillende beperkingen,
 • beschikken over minimaal een passende HBO opleiding,
 • zijn gecertificeerd of beschikken over specialisaties op het gebied van HRM, Testen en persoonlijke ontwikkeling, Mediation, Organisatieadvisering, Loopbaanbegeleiding, Burn-out coaching, ASS-begeleiding.
 • beschikken over adequate kennis op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid

Bekijk en lees hier meer over ons team.

De Overstap

Intake en plan van aanpak

Zodra er besloten is om deel te nemen aan een traject bij De Overstap zullen wij in overleg:

 1. Een intakegesprek plannen. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart welk traject passend is bij de aanvrager en wat het einddoel  is.
 2. Na het intakegesprek gaat de medewerker van De Overstap aansluitend een plan van aanpak (re-integratieplan, jobcoachplan, Zorgplan, loopbaanplan, coaching plan e.d.) opstellen.
 3. Dit plan zal goedgekeurd moeten worden door de afnemer en vervolgens door de opdrachtgever (UWV, Gemeente, werkgever).
 4. Wanneer dit is goedgekeurd kan er direct gestart worden met het traject.

Twijfel je nog? We kunnen ook eerst een oriënterend gesprek plannen, doel is om kennis te maken en uit te leggen welke mogelijkheden er zijn.

Erkenningen

Ook andere erkenningen en keurmerken vielen De Overstap ten deel. Omdat deskundigheid en kwaliteit aantoonbaar behoren te zijn, is Adviesbureau De Overstap gecertificeerd in het kader van: ISO 9001:2015

 • Erkend UWV jobcoachbedrijf
 • Arcon cliënten Keurmerk Re-integratie (CKR)
 • Melba-systeem

 

Wij zijn door de overheid erkend en aangesloten bij:

 • De Nederlandse Vereniging Support(NVS)*.
 • Daarnaast voldoen wij vanuit de WASE(World Association Supported Employment)
 • Jobcoaches zijn VCA VOL gecertificeerd door KIWA.
 • (Job-)coaches zijn veelal geregistreerd en/of aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC.
 • We zijn aangesloten bij branchevereniging OVAL

de overstap, ambulante begeleiding, loopbaan coaching, advies, 2e spoor traject, burn-out, outplacement,

 

Zorg (trajecten): Ambulante begeleiding

De Overstap biedt zorg. Dit noemen we ambulante begeleiding of thuisbegeleiding onder de noemer “Ondersteuning zelfstandig leven”.

Zorgplan

De invulling van een ambulante begeleidingstraject kan onder andere bestaan uit begeleiding op verschillende leefgebieden bijvoorbeeld:

✓ gezonde levensstijl aanleren;
✓ structuur aanbrengen in het huishouden;
✓ ondersteuning bieden bij de administratie;
✓ omgaan met anderen;
✓ het zoeken en volhouden van een dag invulling;
✓ het meegaan naar belangrijke gesprekken;
✓ het aanleren van sociale vaardigheden.

Dit doen we door:

 • praktische begeleiding aan huis
 • te werken aan doelen
 • eerlijk en open te zijn. We denken in mogelijkheden

Lees meer over ambulante begeleiding

 

de overstap, ambulante begeleiding, loopbaan coaching, advies, 2e spoor traject, burn-out, outplacement,

 

Begeleiden en bemiddelen naar werk

De Overstap biedt hulp bij het zoeken naar (ander) werk of hulp bij het werk op de plek waar  nu gewerkt wordt.

Van voorbereiden op werk en vinden van een baan tot begeleiding op maat. De Overstap biedt de volgende trajecten:

 • Outplacement: Outplacement is het professioneel begeleiden van een werknemer naar een nieuwe werkbestemming.
 • Loopbaanbegeleiding: Loopbaanbegeleiding wordt gegeven wanneer er onzekerheid is over het voorbestaan van de functie, het werk niet meer die voldoening of energie geeft of wanneer de werknemer nieuwsgierig is naar welke mogelijkheden er nog meer zijn.
 • Re-integratie 2e spoor: is er voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt dreigen te raken waarbij er geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie.
 • Job- coaching: is er voor startende werknemers of voor werknemers die uitvallen door bijvoorbeeld een burn-out: De coaching bestaat uit persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkplek en is er op gericht het werk i.c.m. de privé situatie zo in te richten dat het maximale uit de werknemer gehaald kan worden.
 • Vitaliteit coaching: Coaching gericht op stress en burn-out en hier-opvolgende re-integratie van werknemers.
 • Jobcarving voor werkgevers: Bij Jobcarving wordt er ingezet op het opdelen van functies in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden. Eenvoudige taken die bij elkaar een passen vormen een takenpakket voor een medewerker uit de doelgroep van de banenafspraak/Wajong.

 

“Ik ben weer aan het werk dankzij het tweede spoor re-integratie traject bij De Overstap. Ik voel me lekkerder in mijn vel en ik ga weer met plezier naar mijn werk”

de overstap, ambulante begeleiding, loopbaan coaching, advies, 2e spoor traject, burn-out, outplacement,

 

(re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De Overstap is gespecialiseerd in coaching en re-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering of werkeloosheidsuitkering zoals WAO, WAZ, WIA, Wajong of Ziektewetuitkering.

Wij voeren wij de volgende re-integratie trajecten uit:

 1. Modulaire arbeidsre-integratietrajecten; Soms is het allemaal nog net teveel om werkfit te worden en moeten er eerst andere stappen worden genomen zoals een sociaal netwerk opbouwen, de weerbaarheid vergroten, arbeidsvermogen testen of scholing volgen.
 2. Werkfit maken: Wij ondersteunen mensen om weer werkfit te worden dankzij re-integratie, zoals dat heet.

Daarbij richten we ons op drie onderdelen:

 • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie;
 • Het versterken van de werknemersvaardigheden;
 • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

3. Naar werk trajecten. Wij begeleiden mensen die werkfit zijn weer naar werk. We bieden verschillende vormen van re-integratie.

 

De invulling van een re-integratietraject kan bestaan uit het direct vinden van een passende baan of door te starten met een:

 • arbeidstraining,
 • leer-werkplek,
 • stage,
 • beroepenoriëntatie,
 • sollicitatietraining,
 • jobfinding

De Overstap ondersteunt na het vinden van werk de werknemer nog door middel van:

Jobcoaching: Jobcoaching is een manier om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te houden. Jobcoaching is begeleiding op de werkvloer van mensen met een structurele functionele beperking.

de overstap, ambulante begeleiding, loopbaan coaching, advies, 2e spoor traject, burn-out, outplacement,

 

Ben je geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat we voor jou, je werknemer(s) of kind kunnen betekenen? Neem dan contact op door het formulier in te vullen.

Contact

Vragen? Laat u terug bellen

×