Nieuws

Ontspannen op vakantie

Met de vakanties weer in het vooruitzicht is het belangrijk om stress te voorkomen en ontspannen op vakantie te gaan.
Stresssituaties voor honderd procent vermijden, is bijna onmogelijk. Maar je kunt je er wel weerbaarder tegen maken. Het gaat erom de stress te managen.

Een stresssituatie roept bij de ene mens allerlei ongewenste reacties op, terwijl een ander vrolijk doorgaat met de dingen die gedaan moeten worden. Die laatste groep mensen blijkt een aantal overeenkomstige kenmerken te hebben. Ze zijn optimistisch, hebben vertrouwen in hun eigen kunnen en ze zijn ervan overtuigd dat zij de omstandigheden kunnen beïnvloeden.

De stressgevoelige mens heeft vaak een heel groot (te groot) verantwoordelijkheidsgevoel en een grote prestatiedrang. Om goed inzicht te krijgen in gebeurtenissen of situaties die bij jou veel stress oproepen, kun je een stressdagboek bijhouden. Hierin noteer je bijvoorbeeld enkele weken hoe je je op bepaalde momenten van de dag voelt. Noteer ook hoe je reageert als er iets gebeurt wat bij jou veel stress oproept. En hoe je op die situatie reageert. Om beter bestand te zijn tegen stress, kun je je lichamelijk en geestelijk sterker maken.

Hieronder enkele tips die hierbij wellicht kunnen helpen:
–  Sporten helpt je je spieren te ontspannen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen die veel sporten, minder heftig reageren op stressoren.
–  Datzelfde geldt voor ontspanningsoefeningen als yoga en meditatie.
–  Door gezond te eten en weinig te roken en te drinken ben je beter bestand tegen ziekten.
–  Mix werken en nietsdoen. Neem geregeld een pauze waarin je even helemaal niets of totaal iets anders doet. Want ook afwisseling van werktaken voorkomt stress.
–  Realiseer je dat niemand perfect is. Iedereen maakt fouten.
–  Het is leuk als mensen je aardig vinden, maar niet als dat ten koste van jezelf gaat. Kom voor jezelf op en zeg nee als je iets niet wilt of kunt doen.
–  Trek tijdig aan de bel als je voelt dat de spanning teveel wordt. En roep hulp in van collega’s, vrienden en familie of professionele hulpverleners. Vraag hulp, bijvoorbeeld bij een coach als jij er zelf niet uit kunt komen.

We wensen je alvast een ontspannen vakantie.

Gert.

 

De Overstap feliciteert Kari’s Crackers

Onze onderneming neemt niet mensen aan om crackers te bakken, maar bakt crackers om mensen aan te nemen. Zo ontwikkelen wij een eigen versie van een Sociale Onderneming, aldus Patrick Roozemond tijdens de feestelijke opening in Heino. 

Vrijdag 10 mei was De Overstap aanwezig bij de feestelijke opening van het nieuwe pand van Karis Crackers aan de Weerd 4 in Heino.
Het programma begon met een interactieve sessie over ‘Het samen bewegen met Sociaal Ondernemerschap’. In kleine gesprekken werd er gebrainstormd over het opzetten van een “levend lab”.

Karis Crackers: “We zien onszelf als een Levend Lab, waarbij we continu experimenteren met nieuwe tools en met verbeteringen waarmee we onze mensen kunnen helpen in hun groei. Wij vinden het heerlijk om met elkaar mooie voedingswaren te maken. Zoveel mogelijk met de hand en met pure ingrediënten. Bovenal zijn we op zoek naar een goede sfeer waarbij mensen tot hun recht komen. We zijn gezegend met een groep mensen die ons een helpende hand toesteken en die tegelijkertijd leren om zichzelf te ontwikkelen. Allemaal mensen die om wat voor reden dan ook (even) de ruimte nodig hebben om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen.”

Patrik en Kari Roozemond

Om 16.30 uur verrichtte wethouder Jacques van Loevezijn van gemeente Raalte de officiële opening van het nieuwe onderkomen waarna er geproost werd en een proeverij plaatsvond met uiteraard heerlijk eigengemaakte pizzacrackers.

Wethouder van Loevezijn

De Overstap feliciteert Kari’s Crackers met het mooie nieuwe pand. Wij wensen Patrick en Kari veel werkplezier en groei toe.

Kari Roozemond en Jolande Blankenvoorde 

De Overstap werkt al een geruime tijd met veel plezier met deze sociale onderneming samen, jobcoaching, re-integratie, praktijkassessment voor UVW en gemeentelijke klanten.

 

 

 

Opscheppen houd ik niet van!

Hoe vertel ik dan waar ik goed in ben?
Pas geleden had ik een klant bij mij aan tafel zitten; hij mocht op gesprek! Het was voor het eerst in 15 jaar dat hij een sollicitatiegesprek had. Alle reden om je dus goed voor te bereiden. Samen met hem besprak ik welke vragen hij zoal zou kunnen verwachten in een eerste gesprek. Bijvoorbeeld: Waar bent u goed in? ‘He bah’, zegt hij tegen mij, ‘ik hou daar niet van om over mezelf op te scheppen’. Ik begrijp dat wel, het past niet bij onze nuchtere Hollandse mentaliteit. Maar toch is het belangrijk om te laten zien en te vertellen waarom jij voor het bedrijf hebt gekozen en waarom zij nu juist jou moeten hebben! Als je dan toch iets over jezelf moet vertellen is het handig hier een hulpmiddeltje voor te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld heel goed met de STAR-methode. Deze methode leren wij onze klanten in een begeleidingstraject te begrijpen en gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Hieronder legt Jolande Blankenvoorde uit hoe deze methode werkt.

 

STAR METHODE

De letters STAR staan voor:

S = Situatie
Je gaat op zoek naar een situatie in je (werk)verleden waarin je kunt laten zien dat je ( bijvoorbeeld) daadkrachtig was. Probeer die situatie in gedachten weer voor je te nemen. Beschrijf dan in het kort hoe het zat.

Vind je het lastig om zelf iets te verzinnen?
Stel je bij de stappen maar eens de volgende denkbeeldige situatie voor : Iedereen op jouw afdeling twijfelde om eens alles goed op te ruimen. Niemand had er zin in, maar ergerde zich wel aan alle rommel die dagelijks bleef liggen.

T = Taak
Vertel dan jouw taak of rol binnen die situatie.
Je werkt in een klein team en iedereen is altijd te druk met van alles en nog wat.

A = Actie
Benoem daarna de zaken die je toen hebt gedaan om het probleem op te lossen, dus de acties.
Ondanks dat je enorm druk was heb je toch tijd vrijgemaakt om eens goed op te ruimen.

R = Resultaat
Een STAR is pas compleet en overtuigend als het resultaat ook wordt benoemd. Hoe heb je het opgelost? Wat was de conclusie? Wat vonden anderen (klant, collega’s of leidinggevende) ervan?

5 tips voor een geslaagde STAR
• Werk vóór een gesprek drie belangrijke kwaliteiten uit die nodig zijn voor de functie (kijk hiervoor in de vacaturetekst). Zoek naar situaties binnen de laatste drie tot vijf jaar. Hoe actueler, hoe beter.
• Ga in je hoofd de vier letters af, als je over een kwaliteit praat en laat je gesprekspartner zien dat je goed voorbereid bent.
• Belangrijk, wijd niet teveel uit per onderdeel. Houd het kort en krachtig, niet meer dan vijf zinnen per onderdeel. De interviewer bepaalt of hij/zij er meer over wil horen.
• Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden. Gebruik voorbeelden van echte situaties, geen denkbeeldige.
• Heb je geen of nog niet zo veel werkervaring? Gebruik situaties uit je opleiding of andere activiteiten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of sportclub.

Binnenkort een sollicitatiegesprek?
Als je deze methode gaat toepassen, oefen dan een aantal keren van tevoren (hardop) met de methode. Oefen daarna nog eens met je partner of een goede vriend. Pas als je de techniek goed onder de knie hebt, zal je merken dat het je helpt. Succes!!

Heb jij nog aanvulling op bovenstaande of andere tips voor mij? stuur mij een berichtje. Mocht je andere vragen hebben mag je natuurlijk ook reageren.

Jolande Blankenvoorde
Re-integratieconsulent/jobcoach
j.blankenvoorde@overstap.nl

Kabinet versimpelt het aannemen van gehandicapten voor werkgevers

Het moet voor werkgevers simpeler worden gehandicapten in dienst te nemen.
Er komt weer uniform, landelijk beleid. Daarmee wordt vastgesteld hoeveel subsidie een werkgever krijgt. De nieuwe regels moeten volgend jaar van kracht worden.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken op internet heeft gepubliceerd.

Het pakket aan maatregelen is de uitwerking van het ‘breed offensief’ dat Van Ark eind vorig jaar aankondigde.
Werkgevers kunnen al jaren subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. De werkgever moet altijd minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten moeten bepalen wat de productie waard is – de zogenoemde ‘loonwaarde’ – en de subsidie uitbetalen om de loonwaarde tot het minimumloon aan te vullen.

Rompslomp
Maar gemeenten hebben allemaal eigen manieren bedacht om de loonwaarde vast te stellen en de subsidie uit te betalen. Van Ark kondigt nu aan weer uniform landelijk beleid voor het bepalen van de ‘loonwaarde’ en voor de subsidie.
Beleidsvrijheid is juist een kern van de decentralisatie. Sinds 2006 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. In 2015 kwamen daar alle arbeidsgehandicapten bij via de Participatiewet. In dat jaar werden gemeenten ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor alle zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden.

Boetes
De afspraak is dat overheid en werkgevers de komende jaren 125 duizend gehandicapten aan een baan helpen. Als dat niet lukt, worden boetes opgelegd. Volgens Van Ark liggen werkgevers voor op schema: eind 2017 zijn 37 duizend banen gecreëerd terwijl dat er volgens de plannen 33 duizend moesten zijn.

Obstakels
Van Ark wil met het ‘breed offensief’ obstakels wegnemen:
– Uniformering van de keuring van de arbeidsproductiviteit en de uitbetaling van de subsidie,
– Procedure bij ziekte van de gehandicapte wordt versimpeld. Nu meldt de werkgever de werknemer tweemaal ziek. In 2021 hoeft de werkgever de ziekmelding alleen bij het UWV te doen.

Wel of geen recht
De gehandicapte krijgt een wettelijk recht op ‘noodzakelijk geachte ondersteuning’. De Tweede Kamer wil de gehandicapte eigenlijk recht op een ‘jobcoach’, een begeleider of faciliteiten, geven. Maar Van Ark wijst dit af. ‘Er is altijd een individuele beoordeling door de gemeente noodzakelijk. Zoals aangegeven kunnen de behoeften en mogelijkheden van mensen met beperkingen en van werkgevers sterk verschillen. (…) Het kan bijvoorbeeld gaan om een vervoersvoorziening die nodig is om betrokkene in staat te stellen zijn werk te bereiken, een hulpmiddel die nodig is bij een visuele of motorische handicap of om een meeneembare voorziening, bij voorbeeld voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, of de bij het werk te gebruiken hulpmiddelen. De aanvraag kan ook betrekking hebben op het verstrekken van een vergoeding voor een interne jobcoach door een werkgever, waarbij er aandacht is voor de kwaliteit van de jobcoach.’

Helemaal lezen…..

Bron: Telegraaf

Als niet een papiertje maar vaardigheden gaan tellen

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een fikse flexibele schil, terwijl er tegelijkertijd een tekort aan arbeidskracht bestaat. Waarom komen die twee niet bij elkaar? Het is deels een mismatch, volgens Sarike Verbiest, die bij TNO onderzoek doet naar flexibele arbeid.

Er is veel vraag naar geschoold personeel, maar het aanbod aan arbeidskrachten past niet bij die vacatures. De flexibele schil bestaat uit 3,1 miljoen mensen, zijn vaker laag opgeleid dan vaste werknemers. Zij verdienen gemiddeld minder dan mensen met een vaste baan, hebben minder inkomenszekerheid en een deel heeft minder kansen om zich verder te ontwikkelen.

Een flexibele schil is nodig om gemakkelijk te kunnen op- en afschalen. Denk aan de weersafhankelijke horeca (flexibele schil: 70 procent) of een fabriek voor meubelplaten die een bestelling binnenkrijgt en à la minute aan de slag moet.

Oplossing voor de mismatch: als niet een papiertje maar vaardigheden gaan tellen
Het blijft voor Verbiest van TNO vooralsnog een vraag waarom laagopgeleide flexwerkers en de krapte aan arbeid niet bij elkaar komen. Ze wijst op de lage mobiliteit tussen sectoren. “We denken nog veel in vastomlijnde functies en bijbehorende diploma’s, terwijl een persoon vaak meer kan”, zegt Verbiest. Het overschot aan mensen in de industrie of financiële sector, waar door technologische ontwikkeling banen verdwijnen, maakt nauwelijks de overstap naar werkvloeren waar ze omhoog zitten, zoals het onderwijs of de zorg. “Als het probleem groot genoeg wordt, gaat daar wel beweging in komen”, denkt Verbiest.
De verandering naar een arbeidsmarkt waarin vaardigheden tellen en niet het papiertje, is al in gang gezet. Zo pleit AWVN voor een competentiepaspoort, een digitaal dossier waarin is opgenomen wat je kunt. Dit moet dan wel, net als diploma’s, erkend worden.

“Vooral het competentiepaspoort lijkt me best een oplossing voor mensen vanuit ziektewet/AG. We lopen er toch af en toe tegenaan dat mensen niet op gesprek kunnen komen omdat ze de juiste papieren niet hebben terwijl ze wel competent zijn op bepaalde gebieden. Daarnaast zal dit hoogstwaarschijnlijk af gaan nemen op het moment dat de nieuwe wetten omtrent arbeid en ontslag in zullen gaan op 1-1-2020.”, aldus Maurice Velda, Jobcoach bij De Overstap.

Bron: NU.nl/Lisa Peters

Veel mensen zijn positief over mij

“Mijn start bij Justid september 2018”, aan het woord is Buddy. Hij verteld in zijn eigen woorden over zijn ervaring bij Justid in Almelo.

Mijn jobcoach stelde mij voor bij Justid, op de IT-afdeling. Na het kennismakingsgesprek was ik al enthousiast. Het was wel een spannende tijd, ik heb mijn toenmalige baan opgezegd.

Ondanks dat ik de opleiding ICT niveau 3 heb afgerond, ben ik zonder kennis binnengekomen bij Justid in Almelo. Dit heeft te maken met de applicaties die Justid gebruikt (Citrix, Xendesktop/Xenmobile etc.). Ik ben als systeembeheerder aan de slag gegaan. Justid is heel complex, je kunt zoveel met de applicaties en systemen. Daar werk ik voornamelijk mee. Na een paar maanden wist ik voor mijn gevoel pas 5%, omdat er zoveel verschillende opties zijn binnen de applicaties. Alles is goed geregeld, waardoor ik ook maar weinig handelingen hoef te verrichten in de uitvoer van mijn werk. Maar je moet het wel weten. Ik maak veel aantekeningen, zodat ik zelfstandiger wordt en mijn kennis wordt verbreed.

Ik werk met hele fijne collega’s op mijn afdeling, iedereen is erg behulpzaam en mooi dat ze veel ervaring hebben, dan kan ik dus veel leren! Daarnaast wordt er veel lol gemaakt, ook met mijn leidinggevende, die heeft goede humor. Ik ben erg blij met mijn leidinggevende, hij kan goed luisteren, geeft mij fijne tips en feedback en hij staat voor me klaar als ik hem nodig heb. Hij zou ook voor mij opkomen als dit nodig is, dit geeft mij een fijn en vertrouwd gevoel.

Vorige week heb ik te horen gekregen dat mijn contract met één jaar is verlengd. Van mijn leidinggevende heb ik te horen gekregen dat veel mensen positief zijn over mij en dit is goed voor mijn zelfvertrouwen. Verder hoop ik mij natuurlijk verder te ontwikkelen binnen Justid en van belangrijke waarde te blijven voor Justid.


Ook nog belangrijk om te vermelden dat ik beschik over de beste jobcoach van de Overstap (Fieke: red.). Zij staat altijd voor mij klaar en ik kan haar vrijwel altijd bereiken.
Ik had wekelijks contact op de werkvloer met mijn jobcoach. Op het moment is dit eens in de twee weken, omdat het zo goed gaat.

Buddy.

Alles over de vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers houden in veel opzichten de maatschappij draaiend. Ook bedrijven zijn vaak voor een deel van het werk afhankelijk van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de lokale kringloop, zorginstellingen en religieuze instellingen. Maar mogen vrijwilligers gecompenseerd worden? En onder welke voorwaarden?

Allereerst is van belang dat vrijwilligers geen loon ontvangen, maar vergoedingen. Dat kan een onkostenvergoeding zijn, voor bijvoorbeeld reis-, verzend- of materiaalkosten, maar het kan ook een klein symbolisch bedrag voor de bestede uren zijn. Als de vergoedingen boven een bepaald bedrag komen, is er wel sprake van loon. Daar moet aangifte van worden gedaan bij de belastingdienst en mogelijk ook loonbelasting over worden afgedragen.

Vrijwilligers (die een bijstandsuitkering ontvangen) hoeven de vrijwilligersvergoeding niet door te geven aan de belastingdienst als deze maandelijks (2019) niet meer is dan 170 euro en jaarlijks 1.700 euro.

Meer weten over:

Vergoeding van onkosten

Vergoeding in geld, 22+ en <22

Vrijwilligerswerk en de bijstand

Vrijwilligerswerk en WW

Lees dan hier verder…..

Bron: salarisnet.nl

Slapend dienstverband: Rechters oordelen verschillend

Rechters oordelen verschillend over het wel of niet in stand mogen houden van een dienstverband na twee jaar ziekte. Rechtbank Limburg heeft daarom om duidelijkheid gevraagd van de Hoge Raad.

Bij een slapend dienstverband houdt een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Over het slapend dienstverband is de afgelopen jaren veel discussie ontstaan. Veel rechters hebben geoordeeld dat het in stand houden van een dienstverband na twee jaar ziekte geen ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of slecht werkgeverschap oplevert. Onlangs oordeelde Rechtbank Den Haag anders: deze rechter vond dat het slapend dienstverband – in deze specifieke zaak – wel in strijd was met goed werkgeverschap. De rechter hield hierbij rekening met de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag om langdurige ziekte die werkgevers per 1 april 2020 met terugwerkende kracht kunnen ontvangen.

Vanwege de verschillende uitspraken van rechters over het slapend dienstverband, heeft Rechtbank Limburg onlangs zogenoemde prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over deze kwestie. Bij deze vragen werd het Stoof-Mammoet-arrest aangehaald. Op basis van dit arrest moet een werknemer een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst accepteren dat de werkgever in verband met gewijzigde werkomstandigheden heeft gedaan.

Bron: HR Rendement.nl

Ps. We zien met belangstelling de uitspraak van de Hoge Raad tegemoet, komt er dan eindelijk duidelijkheid voor werknemer en werkgever?

 

 

Dé netwerkborrel voor mensen met autisme 1 mei a.s.

“Iets Drinken” is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoog functionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.) en wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers met een vorm van autisme.

Iets Drinken heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten met autisme en Iets Drinken.

Iets Drinken is op een woensdagavond en begint om 19:00 uur.

Deze avond is er een activiteit: Iets Doen. Dit is bijvoorbeeld een pub quiz of een spellenavond. Meedoen aan deze activiteit is niet verplicht. Je mag altijd een eigen spel meenemen.

Datum: 1 mei 2019
Iets Doen: Spelletjes
Tijd: 19:00 tot 23:00 uur

Locatie: Focus
Adres: Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle
Contactpersonen: Sake, Angelique en Dicky

Born: http://ietsdrinken.nl/agenda

Tegemoetkomingen werkgevers

Heeft u over 2018 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan heeft u uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening vanuit het UWV gekregen.

Controleren voor 1 mei 2019
Vanuit uw aangiften loonheffingen over 2018 wordt er gekeken of u recht heeft op loonkostenvoordeel, lage-inkomstenvoordeel of het jeugd-LIV. Wanneer de voorlopige berekening onjuist is kunt u ze tot en met 1 mei aanpassen.

Voor meer informatie over hoe u dit kunt controleren en wat de verschillende aandachtspunten zijn in een voorlopige berekening kunt u kijken op de website van het UWV