Doelgroepen register

In het doelgroepregister staan alle personen die onder de banenafspraak vallen. U kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.

Let op: bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie heeft. Wij krijgen de gegevens namelijk van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit via het werkgeversportaal opvragen. Voor een sollicitant of uitzendkracht doet u dit met zijn burgerservicenummer. Voor uw werknemer of een gedetacheerde werknemer kan dit met zijn burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer.

 

Wanneer u niet weet onder welke doelgroep uw werknemer of sollicitant valt, dan kunt u hem vragen of hij een uitkering heeft of heeft gehad, of hij een beslissing van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft. Uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is.

Indien de werknemer of sollicitant niet in het doelgroepregister staat, dan kan het zijn dat hij wel recht heeft op registratie, maar dat hij nog niet is opgenomen in het doelgroepregister. Het is ook mogelijk dat deze werknemer of sollicitant niet in aanmerking komt voor de banenafspraak.

UWV krijgt de gegevens namelijk ook van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Bekijk daarom regelmatig het doelgroepregister op het werkgeversportaal zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt.

 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×