quote

Gelukkig alles op een rijtje

Wet werk bijstand, WMO begeleiding en andere wetten

 

Wet verbetering poortwachter

De Overstap heeft veel te maken met verschillende wetten. Hiervan is Wet verbetering poortwachter er één van, welke de strijd aan gaat met langdurig verzuim door ziekte. Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om samen met de werknemer en arbodienst ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. De werkgever heeft hier een actieve rol in en de werknemer moet hieraan meewerken.

 

Participatiewet

De Wet werk bijstand regelde in Nederland de ondersteuning en bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen of wekvermogen hadden. De wet is omgevormd en heet sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet maakt gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners. De Overstap is hierin betrokken als re-integratieconsulent of coach. Voorheen vielen onder de Participatiewet en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Nu is Wajong een uitkering voor jonggehandicapten onder de 30.

 

WMO begeleiding

De Overstap is nauw verbonden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is een wet die bedoeld is om burgers te helpen in zelfstandig thuis blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. De Overstap heeft dan ook professionele en goed opgeleide coaches in dienst om klanten te ondersteunen en zo nodig wegwijs te maken over de mogelijkheden binnen deze wet met WMO begeleiding.

 

Prestatieladder socialer ondernemen

Prestatieladder socialer ondernemen (PSO) is weliswaar geen wet maar geeft de mensen met een arbeidsbeperking meer kans op de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) als wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie instrument. Deze maakt inzichtelijk in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De Overstap kan indien gewenst organisatie ondersteunen in het verkrijgen van dit interessante certificaat.

Meer wetten: Wet banenafspraak

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×