Wajong, WIA, WAO, WAZ uitkering hengelo

Wajong traject

De afkorting Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u nu en in de toekomst niet kunt werken. Is dat bij u het geval? Dan kunt u een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over wat een Beoordeling arbeidsvermogen inhoudt of over de voorwaarden voor Wajong 2015? Kijk dan op Wajong 2015. Het kan ook zijn dat u nog onder de Wajong 2010 (tussen 2010 en 2015) valt. Dan bestaat er ook nog Oude Wajong en is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. En daardoor moeite hebben met het vinden of houden van werk. U valt onder de oude Wajong als u vóór 2010 een Wajong-uitkering heeft aangevraagd en gekregen.

Wat is een Wajong uitkering?

Wajong staat voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en dat is een volksverzekering voor iedere Nederlander. Stel je raakt voor je 17e arbeidsongeschikt en bent dat nog steeds op je 18e verjaardag, dan heb je hier recht op. Hierover beslist het UWV uiteindelijk. Het gaat hierbij om een ziekte of handicap waardoor iemand nooit meer aan het werk kan. Hierbij kun je denken aan:

  • Je kunt geen enkele taak uitvoeren bij een werkgever
  • Je kunt niet langer dan 1 uur per dag zonder begeleiding werken
  • Je kunt überhaupt niet meer dan 4 uur per dag werken
  • Je kunt ook niet werken met behulp van hulpmiddelen

Er zijn verschillende soorten Wajong namelijk het oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015.

 

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe wajong?

Het verschil tussen de drie vormen van Wajong zijn als volgt.

Oude Wajong

Oude Wajong uitkeringen is voor jonggehandicapten die voor 1 januari 2010 Wajong hebben gekregen.  Met de Oude Wajong krijgen jonggehandicapten een aanvulling op de inkomsten. In sommige gevallen zoekt het UWV naar werk voor de Wajonger.

Wajong aangevraagd voor 1 januari 2010

 

Wajong 2010

Wajong 2010 is voor jonggehandicapten die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong hebben gekregen. Hierbij worden jonggehandicapten geholpen bij het vinden en behouden van werk. Wanneer een persoon onvoldoende verdient om van te leven, wordt dit verder aangevuld met een Wajong-uitkering. Wanneer iemand 100% arbeidsongeschikt is en helemaal niet kan werken, dan wordt er 75% uitgekeerd van het minimumloon.

Wajong aangevraagd na 1 januari 2010

 

Wajong 2015

Bij Wajong 2015 krijgen jonggehandicapten tussen de 18 en 30 jaar een Wajong uitkering. Ook hiervoor geldt het alleen wanneer iemand moeilijker kunnen werken of helemaal niet kan werken. Wie nog enigszins kan werken worden geholpen door de gemeente. Het UWV bepaald of iemand wel of niet kan werken. Ook hiervoor geldt een vergoeding van 75% van het minimumloon bij 100% arbeidsongeschikt.

 

Wanneer heb je recht op Wajong?

Door de Participatiewet die met ingang van 1 januari 2015 van kracht is geworden is er wel wat veranderd.
Simpel gezegd; wanneer je nu een Wajongkeuring aanvraagt en UWV beslist dat je geen arbeid kunt verrichten dan krijg je een Wajonguitkering van UWV. Mocht je wel werk kunnen verrichten dan zal je door UWV worden doorverwezen naar de Gemeente waar je woont.. Graag meer weten over bijvoorbeeld de Banenafspraak…
De huidige Wajongere blijft bij UWV.

 

Hoe hoog is een Wajong uitkering?

De Wajong uitkering is vanuit Wajong 2010 en Wajong 2015 in totaal 75% van het minimumloon als iemand niet kan werken. Kun je wel werken? Dan is dit maximaal 70%.

 

Wajong WIA WAO of WAZ uitkering in Hengelo

Welk bedrag je precies krijgt, wordt bepaald door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij bepalen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Aangezien er de laatste tijd veel ontwikkelingen gaande zijn en er veranderingen worden verwacht, adviseren wij voor de laatste actuele informatie te kijken op de website http://www.uwv.nl/particulieren/wajong/.

Wij hebben hieronder voor je de webpagina’s van UWV opgezocht waarop de belangrijkste informatie voor je te vinden valt:
WIA WAO WAZ

 

Wajongforum

Heb je vragen waar je zo niet uitkomt dan kun je die stellen op het wajongforum.

Neem contact met ons op

Bel me terug
×

×