WAJONG, WIA, WAO, WAZ

Wajong traject

De afkorting Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u nu en in de toekomst niet kunt werken. Is dat bij u het geval? Dan kunt u een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over wat een Beoordeling arbeidsvermogen inhoudt of over de voorwaarden voor Wajong 2015? Kijk dan op Wajong 2015. Het kan ook zijn dat u nog onder de Wajong 2010 (tussen 2010 en 2015) valt. Dan bestaat er ook nog Oude Wajong en is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. En daardoor moeite hebben met het vinden of houden van werk. U valt onder de oude Wajong als u vóór 2010 een Wajong-uitkering heeft aangevraagd en gekregen.

 

Wanneer heb je er recht op?

Door de Participatiewet die met ingang van 1 januari 2015 van kracht is geworden is er wel wat veranderd.
Simpel gezegd; wanneer je nu een Wajongkeuring aanvraagt en UWV beslist dat je geen arbeid kunt verrichten dan krijg je een Wajonguitkering van UWV. Mocht je wel werk kunnen verrichten dan zal je door UWV worden doorverwezen naar de Gemeente waar je woont.. Graag meer weten over bijvoorbeeld de Banenafspraak…
De huidige Wajongere blijft bij UWV.

 

Wajong WIA WAO of WAZ uitkering in Hengelo

Welk bedrag je precies krijgt, wordt bepaald door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij bepalen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Aangezien er de laatste tijd veel ontwikkelingen gaande zijn en er veranderingen worden verwacht, adviseren wij voor de laatste actuele informatie te kijken op de website http://www.uwv.nl/particulieren/wajong/.

Wij hebben hieronder voor je de webpagina’s van UWV opgezocht waarop de belangrijkste informatie voor je te vinden valt:
WIA WAO WAZ
WAJONG aangevraagd voor 1 januari 2010
WAJONG aangevraagd na 1 januari 2010

 

Wajongforum

Heb je vragen waar je zo niet uitkomt dan kun je die stellen op het wajongforum.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×