quote

Ze werken wel heel gestructureerd

Onze werkwijze

Wanneer u geïnteresseerd bent in een (2e spoor) re-integratietraject of geholpen wilt worden naar een leuke baan dan kunt u bij De Overstap altijd terecht voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ook wanneer u behoefte heeft aan jobcoaching, belangstelling heeft voor een ambulante begeleidingstraject “zelfstandig leven” of een van onze cursussen wilt volgen bent u  bij ons aan het juiste adres. Dit geldt ook voor werkgevers die op zoek zijn naar een passende oplossing of ondersteuning voor hun medewerker.

Onderstaand geven we in het kort weer wat onze werkwijze is.

 

Intake en plan van aanpak

Zodra u besloten heeft om deel te nemen aan een traject bij De Overstap zullen wij in overleg met u een intakegesprek plannen. Tijdens dit gesprek willen we in kaart brengen wie u bent, wat u graag wilt bereiken, welke belemmeringen eventueel een rol kunnen spelen, maar nog belangrijker welke talenten u heeft en wat het einddoel van het traject moet worden en wanneer dat voor u geslaagd is.

Na het intakegesprek gaat de medewerker van De Overstap aansluitend een plan van aanpak (re-integratieplan, jobcoachplan, Zorgplan, testplan, e.d.) opstellen waarin we beschrijven hoe uw traject het beste aansluit bij uw wensen en eisen en hoe we één en ander gaan aanpakken en wanneer we verwachten het doel te bereiken.
Dit plan zal in eerste instantie door u goedgekeurd moeten worden en vervolgens door de opdrachtgever (UWV, Gemeente, werkgever en soms bent u dat zelf). Wanneer dit is goedgekeurd kan er direct gestart worden met het traject.

 

Re-integratieplan

De invulling van een re-integratietraject kan onder andere bestaan uit het direct vinden van een passende baan. Ook kan dit vooraf gegaan worden gegaan met een arbeidstraining, leer-werkplek, stage, beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, jobfinding en jobcoaching. In voorkomend geval kunnen we u ook testen: het Profiel Onderzoek XT. Het is een functiegeschiktheidstest met als doel: het onderzoeken of u geschikt bent voor een concrete functie of beroep. We kunnen ook onderzoeken voor welke functie, beroep u geschikt bent qua opleidingsniveau, persoonlijkheidsstructuur en beroepsinteresse. Een mond vol aan informatie maar dat leggen we u graag uit.

 

Zorgplan

De invulling van een ambulante begeleidingstraject kan onder andere bestaan uit hulp bij uw administratie, post en financiën (over facturen, contracten, verzekeringen), hulp bij het organiseren, plannen en aanpakken van huishoudelijke taken. De dag beter leren in te delen en dingen te ondernemen, leren contact zoeken met mensen in de omgeving, ondersteuning bij het communiceren met anderen, het aanbrengen van structuur. Kortom allemaal zaken die u in het dagelijks leven moeilijk vindt en graag hulp bij wilt hebben.

 

Kennis van zaken

Onze medewerkers weten mensen te stimuleren en activeren met het doel de zelfredzaamheid te vergroten, fungeren “als begeleider op maat”. En zijn de juiste persoon voor succesvolle bemiddeling en matching op maat.
Onze medewerkers hebben gedegen en specialistische kennis van verschillende beperkingen en beschikken over minimaal een passende HBO opleiding en zijn gecertificeerd of beschikken over specialisaties op het gebied van HRM, Testen en persoonlijke ontwikkeling, Mediation, Organisatieadvisering. Ze beschikken over adequate kennis op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid. Door middel van interne en externe trainingen, scholing en opleiding zorgen zij voor deskundigheidsbevordering.

 

Expertise

Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Wij beschikken over specifieke expertise op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperking, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline, depressieve- of burnoutklachten, (gedeeltelijk-) arbeidsongeschiktheid.
Onze medewerkers hebben geleerd dat er nooit één standaardbegeleiding bestaat. Zij weten dat ze dieper moeten kijken naar het gedrag van mensen met autisme, dat het gaat om het ontdekken, ernaast staan, rekening houden met de omstandigheden, ruimte geven en aanzetten tot eigen regie.

Onze dienstverlening richt zich op de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij bieden zorgtrajecten aan maar begeleiden en bemiddelen ook naar werk en richten ons o.a. op het (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven vervult hierin een belangrijke rol. De Overstap biedt ondersteuning aan bedrijven met het invullen van de vacatures en ontlast hen hiermee van de administratieve zaken.

Meer informatie over wat De Overstap kan betekenen met betrekking tot Autisme en Werk leest u hier: Autisme en werk.

 

Methodiek

De Overstap heeft het OverstapModel® ontwikkeld; een specifieke methodiek voor o.a. de begeleiding van mensen met ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze methodiek is gebaseerd op de Amerikaanse visie van  Supported Employment en helpt ons bij de arbeidstraining, arbeidstoeleiding, de begeleiding op de werkplek. Om een zorgtraject op een praktische en toepasbare wijze vorm te geven maken we gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Naast de verschillende handige Auticom tools maken we waar wenselijk ook gebruik van onderdelen uit de Melba methodiek.

 

Erkenningen

Adviesbureau De Overstap is een door UWV erkende organisatie en een erkende zorgorganisatie en is bovendien ISO 9001 gecertificeerd.

Wij zijn erkend en aangesloten bij:

  • De Nederlandse Vereniging Support (NVS)*.
  • Daarnaast voldoen wij vanuit de WASE (World Association Supported Employment)  aan de gestelde Amerikaanse kwaliteitseisen.
  • Jobcoaches zijn VCA VOL gecertificeerd door KIWA.
  • (Job-)coaches zijn veelal geregistreerd en/of aangesloten bij de beroepsvereniging.

* De NVS is een vereniging voor organisaties die Supported Employment onderschrijven en uitdragen. De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), die in de European Union of Supported Employment (EUSE), de Nederlandse vertegenwoordiger is, heeft zich ten doel gesteld om het gedachtegoed en de kwaliteit van Supported Employment onder haar leden te bewaken, te verspreiden en te optimaliseren. Supported Employment heeft er toe bijgedragen dat er mogelijkheden voor het verkrijgen en behouden van een betaalde baan voor personen met een handicap tot de mogelijkheden ging behoren.

 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×