quote

Ze werken wel heel gestructureerd

Onze werkwijze

Bij De Overstap bent u aan het juiste adres voor diverse vormen van ondersteuning, of u nu interesse heeft in een (2e spoor) re-integratietraject , hulp bij het vinden van een passende baan, jobcoaching,  ambulante begeleiding voor zelfstandig leven, of onze cursussen. Ook werkgevers die op zoek zijn naar oplossingen of ondersteuning voor hun medewerkers zijn bij ons welkom.

Hieronder schetsen we in het kort onze werkwijze:

Intake en plan van aanpak

Zodra u besluit om deel te nemen aan een traject bij De Overstap, plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek brengen we uw persoonlijke situatie in kaart: wie bent u, wat wilt u bereiken, welke hindernissen spelen een rol, maar bovenal, welke talenten bezit u en wat is het doel van het traject en wanneer beschouwen we het als geslaagd?

Na dit intakegesprek stelt een medewerker van De Overstap een plan van aanpak op (re-integratieplan, jobcoachplan, zorgplan, testplan, enz.). In dit plan beschrijven we hoe uw traject het beste aansluit bij uw behoeften en eisen, en hoe we dit gaan aanpakken, inclusief een verwachte einddatum. Dit plan wordt eerst door u goedgekeurd en vervolgens door de opdrachtgever (UWV, gemeente, werkgever, soms uzelf). Na goedkeuring kunnen we direct van start gaan met het traject.

 

Re-integratieplan

Een re-integratietraject kan variëren van het direct vinden van een geschikte baan tot voorbereidende stappen zoals arbeidstraining, leer-werkplek, stage, beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, jobfinding en jobcoaching. Indien nodig, bieden we ook de mogelijkheid voor het afnemen van het Profiel Onderzoek XT, een functiegeschiktheidstest om vast te stellen of u geschikt bent voor een specifieke functie of beroep. We kunnen eveneens onderzoeken welk type functie of beroep het beste aansluit bij uw opleidingsniveau, persoonlijkheidsstructuur en beroepsinteresse. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar we leggen het graag uit.

 

Zorgplan

Bij een ambulante begeleidingstraject kunnen we ondersteuning bieden bij administratie, post en financiën (zoals facturen, contracten en verzekeringen), helpen bij het organiseren, plannen en aanpakken van huishoudelijke taken, leren hoe de dag effectiever ingedeeld kan worden, verbeteren van sociale interactie en communicatie met anderen, en het creëren van structuur in het dagelijks leven. Al deze zaken die u in het dagelijks leven als uitdagend ervaart, kunnen met onze hulp vereenvoudigd worden.

 

Deskundigheid

Onze medewerkers zijn experts in het stimuleren en activeren van mensen met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. Ze bieden maatwerkbegeleiding en zijn de juiste personen voor succesvolle bemiddeling en passende matching. Onze medewerkers hebben diepgaande en gespecialiseerde kennis van verschillende beperkingen en de meesten hebben ten minste een relevante Hbo-opleiding afgerond, met certificering of specialisaties op het gebied van HRM, testen en persoonlijke ontwikkeling, mediation, organisatieadvies, en beschikken over de benodigde expertise voor arbeidsmarktontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid. Ze blijven zich voortdurend bijscholen en ontwikkelen, zowel intern als extern, om hun vakkennis up-to-date te houden.

 

Expertise

Onze specialisaties omvatten onder andere Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperkingen, moeilijk lerenden, AD(H)D, borderline, depressie en burnoutklachten, evenals (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Onze benadering is gebaseerd op het besef dat er geen universele standaardaanpak is. We begrijpen dat we dieper moeten kijken naar het gedrag van mensen met autisme, en dat we moeten focussen op ontdekken, ondersteunen, rekening houden met individuele omstandigheden, zelfstandigheid bevorderen en eigen regie stimuleren.

 

Dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich op de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  We bieden zorgtrajecten aan, begeleiden naar werk, en richten ons op de (re)-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven speelt hierin een cruciale rol. De Overstap ondersteunt bedrijven bij het invullen van vacatures en neemt hen administratieve taken uit handen.  Voor meer informatie over hoe De Overstap kan helpen bij autisme en werk, kunt u hier lezen: Autisme en werk.

 

Methodiek

De Overstap heeft het OverstapModel® ontwikkeld, een specifieke methodiek voor de begeleiding van mensen met een ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze methodiek is gebaseerd op de Amerikaanse Supported Employment-visie en ondersteunt ons bij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en begeleiding op de werkplek. Om zorgtrajecten praktisch en effectief vorm te geven, maken we gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en, waar nodig, andere hulpmiddelen uit de Auticom-tools en de Melba-methodiek.

 

Erkenningen

Adviesbureau De Overstap is een door UWV erkende organisatie en een erkende zorgorganisatie en is bovendien ISO 9001 gecertificeerd.

Wij zijn erkend en aangesloten bij:

  • De Nederlandse Vereniging Support (NVS)*.
  • Daarnaast voldoen wij vanuit de WASE (World Association Supported Employment)  aan de gestelde Amerikaanse kwaliteitseisen.
  • Jobcoaches zijn VCA VOL gecertificeerd door KIWA.
  • (Job-)coaches zijn veelal geregistreerd en/of aangesloten bij de beroepsvereniging.

* De NVS is een vereniging voor organisaties die Supported Employment onderschrijven en uitdragen. De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), die in de European Union of Supported Employment (EUSE), de Nederlandse vertegenwoordiger is, heeft zich ten doel gesteld om het gedachtegoed en de kwaliteit van Supported Employment onder haar leden te bewaken, te verspreiden en te optimaliseren. Supported Employment heeft er toe bijgedragen dat er mogelijkheden voor het verkrijgen en behouden van een betaalde baan voor personen met een handicap tot de mogelijkheden ging behoren.

 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×