Praktijk assessment, participatie interventie en bevordering maatschappelijke deelname

Heeft u op dit moment een WAJONG, WIA of ZW uitkering van het UWV en u wilt graag (weer) aan het werk? Dan helpen wij u graag!
Onderstaande trajecten zijn beschikbaar voor klanten van UWV met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals Werkfit of Naar werk.

Als u graag werkfit wilt worden, gaan wij graag samen met u aan de slag. Daarbij richten we ons op een of alle drie onderdelen:

  • Het ondersteunen bij Participatie interventie;
  • Het Bevorderen maatschappelijke deelname;
  • Het inzetten van een Praktijk assessment.

 

Participatie interventie

Een van de kenmerken is dat klanten geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring.
Het doel van deze interventie is dat de Klant zodanig wordt geactiveerd dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname

Het doel is om de fysieke en psychische weerbaarheid van de Klant te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk.
De Klant neemt aantoonbaar deel aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.

De Overstap beschikt over ervaren en deskundige medewerkers die al vergelijkbare trajecten voor Gemeenten uitvoeren.

 

Praktijk assessments afnemen

Het is niet altijd goed mogelijk om een inschatting te maken of en zo ja welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet. Voor deze Klanten wil UWV het Praktijk assessments kunnen inzetten en laten afnemen. Het Praktijk assessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of de Klant beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat de Klant arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.

Een Praktijkassessment heeft als Resultaat een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de Klant naar regulier werk toe te leiden, binnen welke termijn en een advies welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.

In het verleden heeft De Overstap Pro Luctor trajecten voor UWV uitgevoerd, die vergelijkbaar zijn met de huidige Praktijk assessment, bovendien beschikt zij over verschillende werkervaringsplekken en een testcentrum.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×