Modulaire re-integratietraject UWV: assessments afnemen

Onderstaande trajecten en assessments zijn beschikbaar voor klanten van UWV met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals Werkfit- of Naar werk traject.

Graag gaan we samen met u aan de slag. Daarbij richten we ons op een of alle vier onderdelen:

 

Re-integratietraject: participatie interventie

Dit re-integratietraject is voor klanten welke geen of weinig contact met anderen hebben buiten de eigenlijke huiselijke kring. Het doel van dit traject is dat de klant zodanig wordt geactiveerd dat deze deel gaat nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname

Met dit traject willen we de weerbaarheid van de klant verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de eerste voorzichtige opbouw van de belastbaarheid in relatie tot werk. Denkt u bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.

De Overstap beschikt over ervaren en deskundige medewerkers die al vergelijkbare trajecten voor Gemeenten uitvoeren.

 

Praktijk assessments afnemen

Een praktijk assessment inzetten? Wanneer het niet mogelijk is om vooraf een goede inschatting te maken of en welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet biedt het (UWV) praktijk assessment uitkomst.  Het praktijk assessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of de klant beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat de klant arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde functie en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.

Een praktijk assessment heeft als Resultaat een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om u naar regulier werk toe te leiden, binnen welke termijn en een advies welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.

In het verleden heeft De Overstap Pro Luctor voorschakeltrajecten voor UWV uitgevoerd, die vergelijkbaar zijn met de huidige praktijk assessment, bovendien beschikt zij over verschillende werkervaringsplekken en een testcentrum.

 

Begeleiding bij scholing

Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×