Modulaire re-integratietraject UWV: assessments afnemen

Onderstaande trajecten en assessments zijn beschikbaar voor klanten van UWV met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals Werkfit- of Naar werk traject.

Graag gaan we samen met u aan de slag. Daarbij richten we ons op een of alle vier onderdelen:

 

Re-integratietraject: participatie interventie

Re-integratie is voor klanten welke geen of weinig contact met anderen hebben buiten de eigenlijke huiselijke kring. Het doel van dit traject is dat de klant zodanig wordt geactiveerd dat deze deel gaat nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname

Met dit traject willen we de weerbaarheid van de klant verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de eerste voorzichtige opbouw van de belastbaarheid in relatie tot werk. Denkt u bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.

De Overstap beschikt over ervaren en deskundige medewerkers die al vergelijkbare trajecten voor Gemeenten uitvoeren.

 

Praktijk assessments afnemen

Een praktijk assessment inzetten? Wanneer het niet mogelijk is om vooraf een goede inschatting te maken of en welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet biedt het (UWV) praktijk assessment uitkomst.  Het praktijk assessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of de klant beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat de klant arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde functie en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.

Een praktijk assessment heeft als Resultaat een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om u naar regulier werk toe te leiden, binnen welke termijn en een advies welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.

In het verleden heeft De Overstap Pro Luctor voorschakeltrajecten voor UWV uitgevoerd, die vergelijkbaar zijn met de huidige praktijk assessment, bovendien beschikt zij over verschillende werkervaringsplekken en een testcentrum.

 

Begeleiding bij scholing

Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

 

Veel gestelde vragen zijn:

Wat is modulaire dienstverlening?

Soms is het zetten van stappen om je werk te hervatten nog te veel gevraagd. Daarom is er modulaire dienstverlening opgezet. De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten (los én in combinatie met elkaar in te zetten) en zorgen ervoor dat we meer tijd hebben om je echt goed te helpen, een soort voor-schakeltraject.

De modulaire re-integratiedienstverlening van UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA-, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Kortom: ieder die vanuit hun persoonlijke situatie een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

Wat is meedoen in de samenleving?

Meedoen, participeren, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen.

Wat verstaan we onder participatie?

Participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken.

Waarom is participatie belangrijk?

Waarom is maatschappelijke participatie belangrijk? Mensen met gezondheidsproblemen doen over het algemeen minder mee aan de maatschappij dan gezonde mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet werken of raken in een sociaal isolement. Andersom kan meedoen aan de maatschappij een positief effect hebben op gezondheid.

Hoe werkt Participatie interventie?

Een traject participatie interventie is altijd maatwerk. In de intake bespreken we samen wat jij nodig hebt om de buitenwereld weer tegemoet te treden. Op basis daarvan bepalen we in overleg met het UWV hoe we jou het beste kunnen begeleiden.

Wat is maatschappelijke deelname?

Mensen met verschillende, persoonlijke of gezondheids-, problemen doen minder mee in de samenleving dan mensen zonder problemen. Deelname aan verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, sporten in een groep mensen of anderen helpen door boodschappen voor ze te doen noemen we maatschappelijke deelname. Je doet mee met de maatschappij.

Wat is een Praktijkassessment?

Deze dienst helpt je, om te onderzoeken over welk arbeidsvermogen je beschikt, of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde functie en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd. Een  ‘Praktijkassessment’ is voor jou als je het moeilijk vindt om in te schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Wanneer krijg ik begeleiding bij scholing?

Je ontvangt een uitkering bij het UWV. Wanneer het is gebleken dat je, voor ander werk dat bij jou past, scholing nodig hebt kan je begeleiding aanvragen. Deze begeleiding helpt jou om de scholing/ opleiding met succes af te ronden.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×