Outplacement traject bij hét outplacement bureau

Outplacement is het professioneel begeleiden van een werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Het “uitplaatsen” (vertaling van outplacement) vindt bijvoorbeeld plaats wanneer er sprake is van reorganisatie binnen een bedrijf, bij een fusie of bij inkrimping van de organisatie en heel soms wanneer een werknemer niet goed functioneert.

In de meeste gevallen neemt de werkgever het initiatief voor een outplacementtraject en ligt er vaak een (voorgenomen) ontslag aan ten grondslag. Helaas leidt dat soms tot een verstoring van de arbeidsrelatie en dat is jammer, want dat is nooit de intentie. Duidelijkheid, goede begeleiding en begrip voor de ontstane situatie is het startpunt op weg naar een andere baan.

Ruime ervaring als outplacement bureau

De Overstap heeft ruime ervaring op het gebied van outplacement. Doordat wij de arbeidsmarkt goed kennen, kunnen wij medewerkers optimaal ondersteunen bij het vinden van een nieuwe en passende functie. We zijn een gerenommeerd outplacementbureau en onze opdrachtgevers zijn zowel organisaties (profit en non-profit) als individuele klanten. Er zijn voldoende bedrijven die de medewerker zelf zijn outplacementbureau laten kiezen en een budget beschikbaar stellen.

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich onder andere door een grotere diversiteit aan functies. Er worden hogere eisen aan het profiel van een sollicitant gesteld. Door hier goed op in te spelen en rekening te houden met wens van werknemer is De Overstap bij uitstek het outplacementbureau waar medewerkers op een succesvol outplacementtraject kunnen rekenen. Naast ervaring en deskundigheid kan gebruik gemaakt worden van ons testcentrum.

 

Hoe ziet het outplacement traject eruit?

Het outplacementtraject bestaat uit een aantal onderdelen. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en inzetbaar en daarmee altijd op maat te maken.

  • Verwerking van ontslag en bezinning op de ontstane situatie
  • Bespreken zelfbeeld, motivatie en belemmeringen
  • Oriëntatie eigen mogelijkheden door kwaliteiten, interesses, drijfveren in kaart te brengen (eventueel door inzet van functiegeschiktheidstest)
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt en verkennen van mogelijkheden
  • Communicatiestrategie opstellen (cv, brief, e-mail, social media)
  • Vacatures verzamelen en vacatureanalyse
  • Sollicitatie- en netwerktrainingen
  • Aanbiedingen overwegen en onderhandelen
  • Toetsen arbeidsovereenkomst

Meer weten over de mogelijkheden, looptijd en kosten van outplacement neem dan contact met ons op of stuur een email voor een vrijblijvende afspraak:  info@overstap.nl.

Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen:

Wat is outplacement?

De aanleiding voor Outplacement  is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil.

Een Outplacementtraject heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt met ondersteuning van een loopbaanadviseur passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Lees meer

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een outplacementtraject  bestaat uit verschillende onderdelen. Per situatie kan een outplacementtraject er anders uit zien.

Intakegesprek en trajectplan opstellen

Tijdens het intakegesprek wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het outplacementtraject succesvol te laten verlopen. Er vinden gesprekken vinden plaats met zowel werkgever (wat zijn de randvoorwaarden) als werknemer. Er wordt gesproken wat de wensen zijn van de kandidaat en er wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden en competenties zijn van een kandidaat. Met behulp van de intake wordt er een trajectplan opgesteld.

Verwerking van het ontslag

Wanneer iemand ontslagen worden heeft dit een grote impact. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan.

Zelfanalyse en training

Tijdens het proces van zelfanalyse en trainingen wordt er eerst in kaart gebracht welke kwaliteiten en vaardigheden een kandidaat heeft. De bekende drie vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” komen daarbij aan de orde. Eén of meer psychologische testen kunnen deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden.

Kwaliteiten in kaart brengen

Alle kwaliteiten van een kandidaat worden in kaart gebracht om goed te kunnen bepalen wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van loopbaantesten, competentietesten en gesprekken.

Op zoek naar een nieuwe baan

Daarvoor gebruiken we een sollicitatietraining. Gedurende het sollicitatieproces wordt ook uitleg gegeven hoe gebruik gemaakt kan worden van het internet: LinkedIn, vacaturesites en etc. De werknemer zal vooral zelf actief aan de slag moeten. Er wordt ondersteuning geboden in acquisitie en vacature analyse. Ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek krijgen kandidaten een gesprekstraining.

Lees meer

 

Bel me terug
×

×