quote

Met succes een andere baan gevonden dankzij een outplacement traject!

Outplacement traject bij hét outplacement bureau

Outplacement is het professioneel begeleiden van een werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Het “uitplaatsen” (vertaling van outplacement) vindt bijvoorbeeld plaats wanneer er sprake is van reorganisatie binnen een bedrijf, bij een fusie of bij inkrimping van de organisatie en heel soms wanneer een werknemer niet goed functioneert.

In de meeste gevallen neemt de werkgever het initiatief voor een outplacementtraject en ligt er vaak een (voorgenomen) ontslag aan ten grondslag. Helaas leidt dat soms tot een verstoring van de arbeidsrelatie en dat is jammer, want dat is nooit de intentie. Duidelijkheid, goede begeleiding en begrip voor de ontstane situatie is het startpunt op weg naar een andere baan.

 

Ruime ervaring als outplacement bureau

De Overstap heeft ruime ervaring op het gebied van outplacement. Doordat wij de arbeidsmarkt goed kennen, kunnen wij medewerkers optimaal ondersteunen bij het vinden van een nieuwe en passende functie. We zijn een gerenommeerd outplacementbureau en onze opdrachtgevers zijn zowel organisaties (profit en non-profit) als individuele klanten. Er zijn voldoende bedrijven die de medewerker zelf zijn outplacementbureau laten kiezen en een budget beschikbaar stellen.

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich onder andere door een grotere diversiteit aan functies. Er worden hogere eisen aan het profiel van een sollicitant gesteld. Door hier goed op in te spelen en rekening te houden met wens van werknemer is De Overstap bij uitstek het outplacementbureau waar medewerkers op een succesvol outplacementtraject kunnen rekenen. Naast ervaring en deskundigheid kan gebruik gemaakt worden van ons testcentrum.

 

Hoe ziet het outplacement traject eruit?

Het outplacementtraject bestaat uit een aantal onderdelen. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en inzetbaar en daarmee altijd op maat te maken.

  • Verwerking van ontslag en bezinning op de ontstane situatie
  • Bespreken zelfbeeld, motivatie en belemmeringen
  • Oriëntatie eigen mogelijkheden door kwaliteiten, interesses, drijfveren in kaart te brengen (eventueel door inzet van functiegeschiktheidstest)
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt en verkennen van mogelijkheden
  • Communicatiestrategie opstellen (cv, brief, e-mail, social media)
  • Vacatures verzamelen en vacatureanalyse
  • Sollicitatie- en netwerktrainingen
  • Aanbiedingen overwegen en onderhandelen
  • Toetsen arbeidsovereenkomst

Meer weten over de mogelijkheden, looptijd en kosten van outplacement neem dan contact met ons op of stuur een email voor een vrijblijvende afspraak:  info@overstap.nl.

Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding

 

Veel gestelde vragen:

Wat is outplacement?

Outplacement is een dienst die door werkgevers worden verleend aan hun werknemers die ontslagen zijn. Met outplacement wordt ondersteuning geboden aan werknemers om nieuw werk te vinden. De HR afdeling wordt hiervoor ingeschakeld om outplacementtrajecten te starten. Mocht er geen HR afdeling aanwezig zijn, dan wordt een extern bureau ingeschakeld.

Outplacementdiensten worden betaald door de voormalige werkgever. Hierbij is te denken aan diensten zoals het beoordelen van een cv, het adviseren over het vinden van een nieuwe baan, begeleiden bij het sollicitatieproces en voorbereiden op sollicitatiegesprekken maar ook het inzetten van een beroepskeuze- of interessetest behoort tot de mogelijkheden. Hierbij komt onder andere persoonlijke coaching en sollicitatietraining aan bod.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een outplacementtraject  bestaat uit verschillende onderdelen. Per situatie kan een outplacementtraject er anders uit zien. Echter geven we hierbij een globale standaard van hoe een outplacementtraject eruit ziet.

Intakegesprek en trajectplan opstellen

Tijdens het intakegesprek wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om outplacement succesvol te laten verlopen. Gesprekken vinden plaats met zowel werkgever als werknemer. Er wordt gesproken wat de wensen zijn van de kandidaat en er wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden en competenties zijn van een kandidaat. Met behulp van de intake wordt er een trajectplan opgesteld.

Verwerking van het ontslag

Wanneer iemand ontslagen worden heeft dit een grote impact. Daarom is het belangrijk om het ontslag eerst goed te verwerken voordat er wordt gewerkt aan outplacement. Met behulp van begeleiding wordt er gewerkt aan de verwerking van het ontslag en het vertrouwen in eigen kunnen.

Zelfanalyse en training

Tijdens het proces van zelfanalyse en trainingen wordt er eerst in kaart gebracht welke kwaliteiten en vaardigheden een kandidaat heeft. Er wordt gekeken waar mogelijkheden liggen en persoonlijke doelstellingen worden eveneens in kaart gebracht.

Kwaliteiten in kaart brengen

Alle kwaliteiten van een kandidaat worden in kaart gebracht om goed te kunnen bepalen wat de kansen zijn van een nieuwe baan. Wie is de kandidaat, wat kan diegene en wat zou hij of zij graag willen? Om achter relevant informatie te komen, wordt er gebruik gemaakt van loopbaantesten, competentietesten en gesprekken.

Op zoek naar een nieuwe baan

Nu in kaart is gebracht wat de kwaliteiten zijn van een kandidaat en wat diegene graag zou willen, kunnen we aan de slag met het vinden van een nieuwe baan. Er worden hierbij sollicitatietrainingen gegeven en geholpen bij het sollicitatieproces. Daarbij wordt er ook uitleg gegeven hoe er gebruik gemaakt kan worden van het internet: LinkedIn, vacaturesites en etc.

De werknemer zal actief aan de slag moeten gaan om te zorgen dat er een sollicitatiegesprek plaats kan vinden. Ook ter voorbereiding op het gesprek kunnen kandidaten een training krijgen. Er wordt ondersteuning geboden in acquisitie en vacature analyse.

 

Lees hier nog meer veel gestelde vragen 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×