quote

Met succes een andere baan gevonden dankzij een outplacement traject!

Outplacement traject bij hét outplacement bureau

Outplacement is het professioneel begeleiden van een werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Het “uitplaatsen” (vertaling van outplacement) vindt bijvoorbeeld plaats wanneer er sprake is van reorganisatie binnen een bedrijf, bij een fusie of bij inkrimping van de organisatie en heel soms wanneer een werknemer niet goed functioneert.

In de meeste gevallen neemt de werkgever het initiatief voor een outplacementtraject en ligt er vaak een (voorgenomen) ontslag aan ten grondslag. Helaas leidt dat soms tot een verstoring van de arbeidsrelatie en dat is jammer, want dat is nooit de intentie. Duidelijkheid, goede begeleiding en begrip voor de ontstane situatie is het startpunt op weg naar een andere baan.

 

Ruime ervaring als outplacement bureau

De Overstap heeft ruime ervaring op het gebied van outplacement. Doordat wij de arbeidsmarkt goed kennen, kunnen wij medewerkers optimaal ondersteunen bij het vinden van een nieuwe en passende functie. We zijn een gerenommeerd outplacementbureau en onze opdrachtgevers zijn zowel organisaties (profit en non-profit) als individuele klanten. Er zijn voldoende bedrijven die de medewerker zelf zijn outplacementbureau laten kiezen en een budget beschikbaar stellen.

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich onder andere door een grotere diversiteit aan functies. Er worden hogere eisen aan het profiel van een sollicitant gesteld. Door hier goed op in te spelen en rekening te houden met wens van werknemer is De Overstap bij uitstek het outplacementbureau waar medewerkers op een succesvol outplacementtraject kunnen rekenen. Naast ervaring en deskundigheid kan gebruik gemaakt worden van ons testcentrum.

 

Hoe ziet het outplacement traject eruit?

Het outplacementtraject bestaat uit een aantal onderdelen. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd en inzetbaar en daarmee altijd op maat te maken.

  • Verwerking van ontslag en bezinning op de ontstane situatie
  • Bespreken zelfbeeld, motivatie en belemmeringen
  • Oriëntatie eigen mogelijkheden door kwaliteiten, interesses, drijfveren in kaart te brengen (eventueel door inzet van functiegeschiktheidstest)
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt en verkennen van mogelijkheden
  • Communicatiestrategie opstellen (cv, brief, e-mail, social media)
  • Vacatures verzamelen en vacatureanalyse
  • Sollicitatie- en netwerktrainingen
  • Aanbiedingen overwegen en onderhandelen
  • Toetsen arbeidsovereenkomst

Meer weten over de mogelijkheden, looptijd en kosten van outplacement neem dan contact met ons op of stuur een email voor een vrijblijvende afspraak:  info@overstap.nl.

Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×