Jobcoaching werkgever

Al gauw denk je aan 2e spoor begeleiding, dat klopt, maar er is meer. Heeft uw medewerker begeleiding nodig voor het omgaan met een beperking die hem of haar hindert bij het werk? Daarin is De Overstap gespecialiseerd. Wij coachen uw medewerker graag en zorgen voor preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Jobcoaching betekent enerzijds dat we werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen bij uw bedrijf. Dit doen we op de best passende manier voor beide partijen. Anderzijds bieden we de nieuwe werknemer persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Zo willen we bereiken dat deze werknemer zijn of haar werk nog beter kan doen. Ook ondersteunen de werkgever om ervoor te zorgen dat u optimaal met de nieuwe medewerker kunt samenwerken.

Jobcoaching kan ook later ingezet worden door werkgevers

Een nieuwe maatregel maakt het nu ook mogelijk, dat na het ingaan van een dienstverband (van minimaal 6 maanden) alsnog blijkt dat Jobcoaching noodzakelijk is, dan kan dat in veel gevallen door UWV worden vergoedt. We kijken graag met u mee of uw medewerker daarvoor in aanmerking komt. Om medewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden heeft De Overstap uitsluitend HBO opgeleide Jobcoaches in dienst.

 

Gecertificeerde mediation

Soms kom je er niet meer uit en is alles al geprobeerd. Mediation of conflictbemiddeling kan gebruikt worden als twee of meerdere partijen in conflict zijn met elkaar waardoor de communicatie verstoord is. Dit kan komen door (wederzijds) wantrouwen, woede of helemaal niet meer willen praten met elkaar. De situatie vraagt om een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is maar er is een extra objectieve partij nodig om daartoe te komen.

De mediator begeleid een proces waarin standpunten omgezet worden naar belangen en ondersteunt bij het verbeteren van de communicatie tussen alle partijen. De Overstap beschikt over een gecertificeerde Mediator.

 

Extra begeleiding

Onze vakbekwame jobcoaches hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met een structurele functionele beperking. Bovendien kan De Overstap niet alleen ondersteuning bieden op de werkplek, maar ook in de thuissituatie. Dit doen we o.a. voor inwoners van verschillende gemeenten in Overijssel. Dies daarom voor coaching van De Overstap.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen:

Wat is een Jobcoach?

Een jobcoach ondersteunt werknemers vanuit een langdurige ziekte of beperking op de werkplek tijdens een proefplaatsing of vanuit een betaalde baan.

Heb je extra ondersteuning nodig vanuit een jobcoach om je werk goed te kunnen doen? Dan kun je in overleg met het UWV, de gemeente of in afstemming met je werkgever gebruik maken van een jobcoach.  Lees meer

 

Wat doet een Jobcoach?

De jobcoach ondersteunt een werknemer op een werkplek. Hij/ zij kijkt niet alleen naar het vergroten van werknemersvaardigheden van de werknemer maar ook naar het versterken van bijvoorbeeld persoonlijke vaardigheden. Bijvoorbeeld als iemand het lastig vindt om hulp te vragen of weinig zelfvertrouwen heeft. De jobcoach bekijkt wat de sterke punten van de werknemer zijn en waar diegene zich nog verder in kan ontwikkelen en wat nodig is op de werkplek.

De jobcoach ondersteunt niet alleen de werknemer maar ook de werkgever. Hij kan de werkgever of de direct leidinggevende bijvoorbeeld voorzien van tips en adviezen in de begeleiding van de werknemer.

Om een goed beeld te kunnen krijgen en gerichte ondersteuning te kunnen bieden kan de jobcoach ook meewerken op de werkplek. Hij is dus aanwezig op de werkplek en ondersteunt de werknemer. Het doel van de jobcoaching (ook wel persoonlijke ondersteuning genoemd) is dat de werknemer zelfstandiger gaat werken en uiteindelijk samen met de werkgever en de leidinggevende kan functioneren zonder hulp van de jobcoach. Lees meer

Bel me terug
×

×