Jobcoaching werkgever

Al gauw denk je aan 2e spoor begeleiding, dat klopt, maar er is meer.
Heeft uw medewerker begeleiding nodig voor het omgaan met een beperking die hem of haar hindert bij het werk? Daarin is De Overstap gespecialiseerd. Wij coachen uw medewerker graag en zorgen voor preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Jobcoaching betekent enerzijds dat we werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen bij uw bedrijf. Dit doen we op de best passende manier voor beide partijen. Anderzijds bieden we de nieuwe werknemer persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Zo willen we bereiken dat deze werknemer zijn of haar werk nog beter kan doen. Ook ondersteunen de werkgever om ervoor te zorgen dat u optimaal met de nieuwe medewerker kunt samenwerken. Meer over jobcoaching

 

Jobcoaching kan ook later ingezet worden door werkgevers

Een nieuwe maatregel maakt het nu ook mogelijk, dat na het ingaan van een dienstverband (van minimaal 6 maanden) alsnog blijkt dat Jobcoaching noodzakelijk is, dan kan dat in veel gevallen door UWV worden vergoedt. We kijken graag met u mee of uw medewerker daarvoor in aanmerking komt. Om medewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden heeft De Overstap uitsluitend HBO opgeleide Jobcoaches in dienst.

 

Gecertificeerde mediation

Soms kom je er niet meer uit en is alles al geprobeerd. Mediation of conflictbemiddeling kan gebruikt worden als twee of meerdere partijen in conflict zijn met elkaar waardoor de communicatie verstoord is. Dit kan komen door (wederzijds) wantrouwen, woede of helemaal niet meer willen praten met elkaar. De situatie vraagt om een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is maar er is een extra objectieve partij nodig om daartoe te komen.

De mediator begeleid een proces waarin standpunten omgezet worden naar belangen en ondersteunt bij het verbeteren van de communicatie tussen alle partijen. De Overstap beschikt over een gecertificeerde Mediator.

 

Extra begeleiding

Onze vakbekwame jobcoaches hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met een structurele functionele beperking. Bovendien kan De Overstap niet alleen ondersteuning bieden op de werkplek, maar ook in de thuissituatie. Dit doen we o.a. voor inwoners van verschillende gemeenten in Overijssel. Dies daarom voor coaching van De Overstap.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×