quote

Wij maken De Overstap

De Overstap

U zoekt een organisatie met jarenlange ervaring om u te helpen met advies, coaching en bemiddeling?

Dat zijn wij!


Wat doet De Overstap en voor wie? In deze film laten we zien wat we doen op het gebied van re-integratie, jobcoaching en ambulante begeleiding. En dat maatwerk onze kracht is! Met professionals die staan voor hun taak en bevlogen zijn in hun werk. Bij De Overstap voelt iedereen zich thuis, wil je weten hoe, bekijk dan dit filmpje.

 

Wij leveren professionele, resultaatgerichte, en flexibele ondersteuning aan mensen die begeleiding of assistentie nodig hebben om hun zelfredzaamheid op alle aspecten van het leven te verbeteren.

Ons team beschikt over specifieke expertise op diverse terreinen, waaronder Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperkingen, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline, depressie en burnoutklachten, evenals (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Onze coaches begrijpen dat er geen one-size-fits-all benadering is. Ze weten dat bij het begeleiden van mensen met autisme een diepgaand begrip en aandacht voor individueel gedrag van essentieel belang is. Onze aanpak omvat het ontdekken, naast de persoon staan, rekening houden met de omstandigheden, ruimte geven en het stimuleren van eigen regie.

Onze dienstverlening is gericht op de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We bieden zorgtrajecten aan, maar ondersteunen en bemiddelen ook richting werk, met een speciale focus op het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven speelt hierin een cruciale rol.

 

Visie

Onze visie is het streven naar een inclusieve samenleving waarbij het zelfstandig leven en werken van mensen ongeacht hun beperkingen zo veel mogelijk wordt bevorderd.

 

Missie

Onze professionele grondhouding is ontzorgend en toegankelijk voor iedereen. Wij bieden ondersteuning, deskundigheid en vertrouwen op een wijze zoals wij die zelf ook zouden willen ontvangen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een pragmatische, innovatieve en resultaatgerichte aanpak waarbij een grote mate van betrokkenheid centraal staat.

 

Ambitie

Onze ambitie is de toonaangevende specialist te zijn in arbeidsre-integratie, coaching, duurzame inzetbaarheid en ambulante begeleiding binnen Oost-Nederland.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×