quote

Wij maken De Overstap

De Overstap

U zoekt een organisatie met jarenlange ervaring om u te helpen met advies, coaching en bemiddeling?

Dat zijn wij!


Wat doet De Overstap en voor wie? In deze film laten we zien wat we doen op het gebied van re-integratie, jobcoaching en ambulante begeleiding. En dat maatwerk onze kracht is! Met professionals die staan voor hun taak en bevlogen zijn in hun werk. Bij De Overstap voelt iedereen zich thuis, wil je weten hoe, bekijk dan dit filmpje.

 

Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Wij beschikken over specifieke expertise op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperking, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline, depressieve- of burnoutklachten, (gedeeltelijk-) arbeidsongeschiktheid.
Onze coaches hebben geleerd dat er nooit één standaardbegeleiding bestaat. Zij weten dat ze dieper moeten kijken naar het gedrag van mensen met autisme. Dan het gaat om het ontdekken, ernaast staan, rekening houden met de omstandigheden, ruimte geven en aanzetten tot eigen regie.

Onze dienstverlening richt zich op de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij bieden zorgtrajecten aan maar begeleiden en bemiddelen ook naar werk en richten ons o.a. op het (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven vervult hierin een belangrijke rol.

 

Visie

Onze visie is het streven naar een inclusieve samenleving waarbij het zelfstandig leven en werken van mensen ongeacht hun beperkingen zo veel mogelijk wordt bevorderd.

 

Missie

Onze professionele grondhouding is ontzorgend en toegankelijk voor iedereen. Wij bieden ondersteuning, deskundigheid en vertrouwen op een wijze zoals wij die zelf ook zouden willen ontvangen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een pragmatische, innovatieve en resultaatgerichte aanpak waarbij een grote mate van betrokkenheid centraal staat.

 

Ambitie

Onze ambitie is de toonaangevende specialist te zijn in arbeidsre-integratie, coaching, duurzame inzetbaarheid en ambulante begeleiding binnen Oost-Nederland.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×