Proefplaatsing

Het UWV biedt werkgevers de mogelijkheid om een proefplaatsing voor een werknemer met een arbeidsbeperking aan te vragen. Het doel is om te bekijken of de aspirant werknemer geschikt is voor de beoogde functie en hij of zij de werkzaamheden in voldoende mate aankan.

Om dit uit te vinden kunt u met toestemming van UWV een proefplaatsing aanvragen. De aspirant werknemer kan dan in principe twee maanden bij u komen werken met behoud van zijn uitkering. Deze periode is gelijk aan een gewone proeftijd en vaak voldoende om te zien of de werknemer geschikt is. U hoeft tijdens de proefplaatsing geen loon te betalen. Als blijkt dat na de proefplaatsing jobcoaching noodzakelijk is, dan wordt dat in veel gevallen door UWV vergoedt.

Een nieuwe UWV maatregel maakt het nu ook mogelijk om jobcoaching aan te bieden na het ingaan van een dienstverband (van minimaal 6 maanden).  In vele gevallen wordt dit ook nog door UWV vergoedt.
We kijken graag met u mee of uw medewerker daarvoor in aanmerking komt.

 

Voor wie is de proefplaatsing bedoeld?

Het is alleen bedoeld voor werknemers met op het moment van indiensttreding een WAO, WIA, WAZ, Wajong, ZW of WW*-uitkering hebben.

 

Wij helpen u!

U zou het wel willen proberen maar u vind de administratieve afhandeling vervelend? Geen probleem!
Wij zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met deze doelgroepen en helpen u graag voort met alle aspecten, van (administratieve) aanvraag tot en met de feitelijke coaching van de werknemer.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– De aspirant werknemer heeft een uitkering van UWV.
– Tijdens de proefplaatsing sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af voor de aspirant werknemer.
– U biedt de aspirant werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan van minimaal 6 maanden.
– Het dienstverband omvat minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

 

Hoe vraagt u een proefplaatsing aan?

De werkgever vraagt samen met de aspirant werknemer de proefplaatsing aan bij UWV op het formulier “Aanvraag proefplaatsing” (www.uwv.nl).

 

Beslissing UWV

Op basis van de aanvraag beoordeelt UWV of een proefplaatsing nodig is voor de werknemer met een arbeidsbeperking, voor hoe lang de proefplaatsing geldt, zijn geschiktheid voor de functie en persoonlijke omstandigheden. Pas na de goedkeuring van UWV mag de proefplaatsing starten. Deze duurt in principe maximaal twee maanden in sommige gevallen mag dat langer, maar nooit langer dan 6 maanden. Hierbij spelen de o.a. volgende zaken een rol; hoe ingewikkeld is het werk, de ernst van de ziekte of handicap van de aspirant werknemer.

*voor WW-ers gelden aanvullende regels, deze zijn te vinden op UWV.nl

Proefplaatsing, hier uw bewaarexemplaar…

 

Veel gestelde vragen:

Wat is een proefplaatsing?

Heb je een uitkering, arbeidsbeperking of sta je ingeschreven in het doelgroepregister (banenafspraak) en heb je moeite om een baan te vinden of ben je benieuwd of een nieuwe functie bij jou past? Kies dan voor een proefplaatsing. Dan kun je namelijk 2 maanden lang op proef bij een werkgever aan de slag om te kijken of de functie bevalt.

Tijdens de proefperiode ontvang je geen salaris, maar jouw uitkering loopt wel door. Dit is dus een ideale kans om voor te bereiden op een baan die bij jou past. Om in aanmerking te komen voor de proefplaatsing, heb je nog wel toestemming van het UWV of de gemeente nodig.

Voor wie is een proefplaatsing?

Op het moment dat het UWV of de gemeente verwacht dat je moeilijk aan werk kunt komen, kun je in aanmerking komen voor proefplaatsing. Je krijgt hiermee de kans om ervaring op te doen in de functie en ervaren of het ook bij jou past.

  • Er zijn een aantal eisen waaraan je je moet voldoen:
  • Je ontvangt een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering van UWV of
  • Je valt onder de banenafspraak (participatiewet) Gemeente.
  • Je hebt niet eerder gewerkt bij deze werkgever.
  • Je krijgt zeer waarschijnlijk een contract van minimaal een halfjaar na de proefplaatsing.
  • Je werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor jou een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

Als je samen met je werkgever kunt laten zien dat een proefplaatsing van 2 maanden niet lang genoeg is, dan kan UWV bij uitzondering toestemming geven voor verlenging van de proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Wanneer je uitkering tijdens de proefplaatsing stopt omdat de maximale periode is verstreken? Dan stopt de uitkering. Je kunt nog wel doorgaan met de proefplaatsing.

Lees hier nog meer veel gestelde vragen 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×