Proefplaatsing

Het UWV biedt werkgevers de mogelijkheid om een proefplaatsing voor een werknemer met een arbeidsbeperking aan te vragen. Het doel is om te bekijken of de aspirant werknemer geschikt is voor de beoogde functie en hij of zij de werkzaamheden in voldoende mate aankan.

Om dit uit te vinden kunt u met toestemming van UWV een proefplaatsing aanvragen. De aspirant werknemer kan dan in principe twee maanden bij u komen werken met behoud van zijn uitkering. Deze periode is gelijk aan een gewone proeftijd en vaak voldoende om te zien of de werknemer geschikt is. U hoeft tijdens de proefplaatsing geen loon te betalen. Als blijkt dat na de proefplaatsing jobcoaching noodzakelijk is, dan wordt dat in veel gevallen door UWV vergoedt.

Een nieuwe UWV maatregel maakt het nu ook mogelijk om jobcoaching aan te bieden na het ingaan van een dienstverband (van minimaal 6 maanden).  In vele gevallen wordt dit ook nog door UWV vergoedt.
We kijken graag met u mee of uw medewerker daarvoor in aanmerking komt.

 

Voor wie is de proefplaatsing bedoeld?

Het is alleen bedoeld voor werknemers met op het moment van indiensttreding een WAO, WIA, WAZ, Wajong, ZW of WW*-uitkering hebben.

Wij helpen u!

U zou het wel willen proberen maar u vind de administratieve afhandeling vervelend? Geen probleem!
Wij zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met deze doelgroepen en helpen u graag voort met alle aspecten, van (administratieve) aanvraag tot en met de feitelijke coaching van de werknemer.

Wat zijn de voorwaarden?

– De aspirant werknemer heeft een uitkering van UWV.
– Tijdens de proefplaatsing sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af voor de aspirant werknemer.
– U biedt de aspirant werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan van minimaal 6 maanden.
– Het dienstverband omvat minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

Hoe vraagt u een proefplaatsing aan?

De werkgever vraagt samen met de aspirant werknemer de proefplaatsing aan bij UWV op het formulier “Aanvraag proefplaatsing” (www.uwv.nl).

Beslissing UWV

Op basis van de aanvraag beoordeelt UWV of een proefplaatsing nodig is voor de werknemer met een arbeidsbeperking, voor hoe lang de proefplaatsing geldt, zijn geschiktheid voor de functie en persoonlijke omstandigheden. Pas na de goedkeuring van UWV mag de proefplaatsing starten. Deze duurt in principe maximaal twee maanden in sommige gevallen mag dat langer, maar nooit langer dan 6 maanden. Hierbij spelen de o.a. volgende zaken een rol; hoe ingewikkeld is het werk, de ernst van de ziekte of handicap van de aspirant werknemer.

*voor WW-ers gelden aanvullende regels, deze zijn te vinden op UWV.nl

Proefplaatsing, hier uw bewaarexemplaar…

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen:

Wat is een proefplaatsing?

Wanneer je ingeschreven staat in het doelgroepregister (banenafspraak) dan lukt het niet altijd om direct een aanstelling bij een werkgever te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat niet lukt. De Jobcoach van De Overstap zal je helpen om een werkgever te vinden die openstaat om je tijdelijk werkervaring op te doen en te beoordelen of hij je vervolgens een passende baan kan bieden.
Dat laatste is dan ook een voorwaarde van UWV of gemeente.

De proefplaatsing duurt meestal 2 maanden. Tijdens de proefperiode ontvang je geen salaris, maar jouw uitkering loopt wel door.  Lees meer

Voor wie is een proefplaatsing?

Zodra UWV of de gemeente akkoord gaat mag de aspirant medewerker starten in een proefplaatsing.

Wie komt ervoor in aanmerking? Je kunt zeggen, zij die een  WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering van UWV ontvangen of onder de banenafspraak (participatiewet) Gemeente valt.

Voorwaarde is verder dat de medewerker niet eerder heeft gewerkt bij de werkgever én dat na de proefplaatsing er in principe een arbeidsovereenkomst van een halfjaar volgt. Verder dient de werkgever te zorgen voor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden. Wanneer de medewerker een uitkering ontvangt gedurende de proefplaatsing dan stopt zodra de maximale periode van 6 maanden is verstreken.?

Bel me terug
×

×