quote

Weer aan het werk dankzij tweede spoor re-integratie

2e spoor re-integratie

Zodra een werknemer langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken waarbij er geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet het bedrijf  een adequaat re-integratie tweede spoor traject starten. Er wordt voor de medewerker gewerkt aan het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. Indien dit niet (tijdig) gebeurd, dan kan het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie aan het bedrijf opleggen. Goed om te weten: afhankelijk van de verzekering worden tweede spoor re-integratietrajecten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

De Wet verbetering poortwachter kennen we op ons duimpje bovendien zijn we goed bereikbaar en reageren we altijd vlot. Wilt u even overleggen, dan staan we voor u klaar. Vooral in Oost Nederland.

 

Eerst inzicht, daarna maatwerk met re-integratie 2e spoor

Kan een werknemer niet geholpen worden via Jobcoaching om terug te keren naar zijn werkplek? Dan is een zogenoemd tweede spoortraject de oplossing. In deze vorm van re-integratie zijn wij gespecialiseerd. Wij helpen de werknemer bij het zoeken van passend werk en zorgen voor de integratie van een zieke werknemer. Een 2e spoor traject bij De Overstap biedt grote voordelen. Profiteer ook van ons ruime netwerk en van onze ervaring op het gebied van jobfinding, jobcarving, empowerment en sollicitatieondersteuning.

Reintegratie tweede spoor

Allereerst maken we samen met de werkgever een analyse van de situatie. Na een intakegesprek met de medewerker stellen wij een concreet re-integratieadvies op inclusief een maatwerktraject.

 

Afstand tot de arbeidsmarkt

Wij hebben ook veel ervaring en kennis in huis van de doelgroep welke een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Denk daarbij aan o.a. Wajong, WIA/WAO, WWB, Participatiewet, ziektewet e.d. We beschikken over professioneel en deskundig opgeleide medewerkers die coaching, empathie, eerlijkheid en respectvol handelen centraal stellen in hun werk.

 

Hoe helpen wij u met re-integratie tweede spoor

De Overstap helpt u met de volgende stappen in het proces:

 • Uitgebreide Intake. Hier worden de verwachtingen, doelstellingen en re-integratieafspraken vastgelegd in het re-integratieplan.
 • Assessment. In deze fase wordt de werknemer bewust van zijn kwaliteiten, vaardigheden, interesses en het beschikbare netwerk ten behoeve van de re-integratie.
 • Loopbaanadvies (optioneel). Om te onderzoeken welke functies en beroepen passend zijn bij de kwaliteiten van uw werknemer wordt gebruik gemaakt van ons testcentrum.
 • Arbeidsmarktoriëntatie. Wanneer duidelijk is welke functies passend zijn voor uw werknemer worden deze getoetst op haalbaarheid (regio, vraag en aanbod). Niet-haalbare beroepen worden uitgesloten.
 • Arbeidsmarktbenadering. Uw werknemer gaat onder begeleiding aan de slag met het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van gesprekken. Sollicitatiegesprekken worden samen met De Overstap gedegen voorbereid.

Wij vertellen u graag wat onze ideeën zijn. Download onze folder

Werkwijzer Poortwachter UWV, 1 mei 2020, kunt u hier lezen of downloaden

Checklist Zieke werknemer begeleiden volgens Wet Poortwachter

 

Neem contact op voor meer informatie over 2e spoor re-integratie

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 

Veel gestelde vragen:

Wat is re-integratie?

Helaas komt het voor dat een werknemer ziek wordt en dan ook meteen langdurig ziek is. Dit is zowel voor de werknemer nadelig als voor de werkgever en collega’s. Er wordt een arbeidskracht gemist die hard nodig is. Vanaf dat moment is het heel erg belangrijk dat er met alle hulp wordt gewerkt om de getroffen werknemer weer arbeidsfit te maken om te kunnen werken. Dit proces heet re-integratie.

Er zijn verschillende manieren om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen:

 • Re-integratie eerste spoor – Hiermee zal de zieke weer gewoon terugkeren naar zijn of haar baan. Eventueel naar een andere functie, maar wel bij de huidige werkgever.
 • Re-integratie tweede spoor – Het is niet meer mogelijk bij de huidige werk passend werk te krijgen maar wél bij een andere werkgever.

Samen met de werkgever moet er alles aan gedaan worden om snel weer aan het werk te gaan. Dit gebeurt altijd samen met de huidige werkgever. Hierbij worden er belangrijke stappen doorlopen en dat heet het re-integratietraject.

Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de Wet verbetering poortwachter opgesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet. De volgende stappen zijn belangrijk:

 • Week 1: De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week6: De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
 • Week 8: De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak op.
 • Week 41; Ziekmelding UWV: Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt de werkgever langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV.
 • Week 52 Eerstejaarsevaluatie: Na 52 weken kijken de werkgever en werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers?
 • Week 87 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.
 • Week 91: Eindevaluatie In week 91 vullen werkgever en werknemer samen het formulier Eindevaluatie in.
 • Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag. Uiterlijk in week 93 zorgt werkgever ervoor dat werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.
 • Week 104: WIA-uitkering: Als de WIA-aanvraag is toegekend aan uw werknemer na 104 weken ziekte dan volgt ontslag. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet werkgever het loon van uw werknemer nog een jaar doorbetalen en tevens zorg dragen voor de re-integratie.

Lees hier nog meer veel gestelde vragen 

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×