quote

Weer aan het werk dankzij tweede spoor re-integratie

2e spoor re-integratie

Zodra een medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken waarbij er geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet het bedrijf  een adequaat re-integratie tweede spoor traject starten. Indien dit niet (tijdig) gebeurd, dan kan het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie aan het bedrijf opleggen. Goed om te weten: afhankelijk van de verzekering worden tweede spoor re-integratietrajecten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

De Wet verbetering poortwachter kennen we op ons duimpje bovendien zijn we goed bereikbaar en reageren we altijd vlot. Wilt u even overleggen, dan staan we voor u klaar. Vooral in Oost Nederland.

 

Eerst inzicht, daarna maatwerk met re-integratie 2e spoor

Kan een medewerker niet geholpen worden via Jobcoaching om terug te keren naar zijn werkplek? Dan is een zogenoemd tweede spoortraject de oplossing. In deze vorm van re-integratie zijn wij gespecialiseerd. Profiteer ook van ons ruime netwerk en van onze ervaring op het gebied van jobfinding, jobcarving, empowerment en sollicitatieondersteuning.

Reintegratie tweede spoor

Allereerst maken we samen met de werkgever een analyse van de situatie. Na een intakegesprek met de medewerker stellen wij een concreet re-integratieadvies op inclusief een maatwerktraject.

 

Afstand tot de arbeidsmarkt

Wij hebben ook veel ervaring en kennis in huis van de doelgroep welke een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Denk daarbij aan o.a. Wajong, WIA/WAO, WWB, Participatiewet, ziektewet e.d. We beschikken over professioneel en deskundig opgeleide medewerkers die coaching, empathie, eerlijkheid en respectvol handelen centraal stellen in hun werk.

 

Hoe helpen wij u met re-integratie tweede spoor

Wij helpen u met de volgende stappen in het proces:

  • Uitgebreide Intake. Hier worden de verwachtingen, doelstellingen en re-integratieafspraken vastgelegd in het re-integratieplan.
  • Assessment. In deze fase wordt de werknemer bewust van zijn kwaliteiten, vaardigheden, interesses en het beschikbare netwerk ten behoeve van de re-integratie.
  • Loopbaanadvies (optioneel). Om te onderzoeken welke functies en beroepen passend zijn bij de kwaliteiten van uw werknemer wordt gebruik gemaakt van ons testcentrum.
  • Arbeidsmarktoriëntatie. Wanneer duidelijk is welke functies passend zijn voor uw werknemer worden deze getoetst op haalbaarheid (regio, vraag en aanbod). Niet-haalbare beroepen worden uitgesloten.
  • Arbeidsmarktbenadering. Uw werknemer gaat onder begeleiding aan de slag met het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van gesprekken. Sollicitatiegesprekken worden samen met De Overstap gedegen voorbereid.

Wij vertellen u graag wat onze ideeën zijn. Download onze folder

Werkwijzer Poortwachter UWV, 1 mei 2020, kunt u hier lezen of downloaden

Oude Werkwijzer Poortwachter van december 2018

Checklist Zieke werknemer begeleiden volgens Wet Poortwachter

 

Neem contact op voor meer informatie over 2e spoor re-integratie

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×