Re integratie UWV Naar Werk en Werkfit traject

Aanbod UWV re-integratietraject

De Overstap heeft een raamovereenkomst UWV voor het ‘Inkoopkader 2016-2021 Re-integratiediensten’ voor de arbeidsmarktregio’s die vallen in Overijssel en directe omgeving. Weten welke resultaten De Overstap behaalt, kijk dan even hier.

Wij bieden de volgende diensten aan:

 

Modulaire Re-integratiediensten

  • Participatie-interventie voor mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is;
  • Bevorderen maatschappelijke deelname voor de ondersteuning aan mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is;
  • Praktijkassessment voor mensen voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken;
  • Begeleiding bij scholing voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Meer weten over modulaire trajecten:……

 

UWV Werkfit traject

Heeft een werkzoekende op dit moment een uitkering, maar wil hij of zij graag weer aan het werk maar de weg ernaartoe is nog te moeilijk? Dan helpen wij om deze klant weer Werk fit te maken, zoals dat heet.

Om een klant Werk fit te maken zijn er 3 onderdelen welke ingezet kunnen worden:

  • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie;
  • Het versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

Kortom: welke vaardigheden kan deze persoon nog verbeteren aan zichzelf en aan de manier van werken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat werkgevers deze potentiële medewerker graag willen aannemen? Dat zijn de vragen waar we samen met alle betrokken partijen een antwoord op gaan vinden.

Het gaat er niet om dat we alle beperkingen wegnemen, want vaak is dat niet mogelijk. Maar we kunnen een medewerker wel ondersteunen, trainen en ontwikkelen in een werksituatie. Dat doen we dan ook graag.

Meer weten over Werk fit trajecten:…..

 

Naar werk traject UWV

Wanneer een werkzoekende Werkfit is en klaar om (weer) aan de slag te gaan, dan begeleiden wij deze persoon graag naar werk. U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van re-integratie.

Na aanmelding voeren we eerst een intakegesprek met hem of haar. We willen immers even wennen aan elkaar. Daarna stellen we, in overleg met alle betrokken partijen, een re-integratieplan op. Hierin staat hoe het traject eruit zal gaan zien en hoe we samen het traject gaan aanpakken. Nadat de medewerker en de opdrachtgever het plan hebben goedgekeurd, kunnen we aan het traject beginnen.

Elke re-integratieconsulent of jobcoach bij De Overstap heeft een beperkt aantal deelnemers, zodat de klant altijd verzekerd is van die persoonlijke begeleiding, aandacht en zorg. We kijken altijd wat past bij de persoonlijke situatie. Onze jobcoaches wonen en werken in de regio en hebben dan ook een grote kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Meer weten over Naar werk trajecten:…

Jobcoaching

 

Jobcoaching

Jobcoaching betekent enerzijds dat we werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen bij uw overheidsorganisatie of bij een ander bedrijf. Dit doen we op de best passende manier voor beide partijen. Anderzijds bieden we de nieuwe werknemer persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Zo willen we bereiken dat deze werknemer zijn of haar werk nog beter kan doen. Ook ondersteunen we de werkgever om ervoor te zorgen dat deze optimaal met de nieuwe medewerker kan samenwerken.

De Overstap is een door UWV Erkende Jobcoachorganisatie. Wij leveren onze jobcoachdiensten conform de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV. De kwaliteit van onze jobcoaching wordt doorlopend gemeten bij werknemers en werkgevers. Onze vakbekwame jobcoaches hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met een structurele functionele beperking.

Meer weten over Jobcoaching:…..

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×