Ambulante Begeleiding

Waarom ambulante begeleiding? Kunt u een steuntje in de rug gebruiken om het dagelijks leven zelfstandig vorm te geven? Familie en vrienden helpen u waar mogelijk, maar soms is het fijn om professionele begeleiding te ontvangen. De Overstap biedt ambulante begeleiding of thuisbegeleiding aan iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de […]

Interactieve inspiratie workshop

‘Verlangen naar gezonde werkdruk’ Deze interactieve workshop zet je aan het denken over je eigen mindset, creëert verbinding en bewustwording!   Wil je als HR manager, businesspartner of leidinggevende ondervinden wat deze workshop kan doen in jouw organisatie/team, ervaar dit dan eerst zelf! Context We hebben te maken met extreme omstandigheden ten gevolge van Covid-19. Hoge werkdruk, verdriet om verlies, […]

Een tevreden klant…

Gwen werd verrast met dit mooie boeket! Ze werd heel erg bedankt voor de fijne begeleiding en het vinden van de perfecte werkplek voor een dankbare klant. Wat een mooi gebaar! Bedankt!   Gwen biedt begeleiding in een werkfit traject van het UWV, daarbij heeft ze heel fanatiek gezocht naar een passende werkervaringsplaats, en deze ook gevonden (en dat was […]

Wat doet De Overstap?

De Overstap is een organisatie met jarenlange ervaring om te helpen met advies, coaching en bemiddeling voor: – zorg (trajecten), – begeleiden en bemiddelen naar werk, – Jobcoaching; behouden van werk, – Loopbaanontwikkeling, – Burn-out problematiek, – (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt   Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben […]

Update je bedrijf

Update je bedrijf met de SLIM subsidie regeling   De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verder gaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf.  Voor de strategische planning van je bedrijf, kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en je […]

ASS wat is dat…?

Bij adviesbureau de Overstap werken wij dagelijks met mensen die een indicatie hebben gekregen die past binnen het ASS(= Autistisme Spectrum Stoornis) spectrum. Veel mensen hebben wel eens gehoord van ASS maar weten eigenlijk niet zo goed wat het inhoud. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het inhoudt en in welk opzicht de informatieverwerking van de hersenen van iemand […]

Dit verandert er voor u op 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zijn de wijzigingen in 2019 in alfabetische volgorde: Aanpassing beroepskracht-kindratio voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar […]

Voordelig elektrisch rijden: leasekosten ruilen voor brutoloon

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden leasekosten voor een (elektrische) auto overnemen van werknemers in ruil voor brutoloon. Dat bevestigt de Belastingdienst, aldus het Financieele Dagblad. Werknemers van een bedrijf in Haarlem kunnen sinds kort voordelig elektrisch rijden. Het toepassen van een goedgekeurde fiscale mogelijkheid door de fiscus scheelt een paar honderd euro in de maand voor de private lease van […]

Verbeteringen bij werken met een beperking

Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet de staatssecretaris voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. De staatssecretaris stuurde haar offensief naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vereenvoudiging […]

Akkoord over abonnementstarief Wmo

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de invoering van het omstreden ‘abonnementstarief’ voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten vinden dat het Rijk ten onrechte ingrijpt in hun bevoegdheid en vrezen voor financiële tekorten. Wie gebruikmaakt van de Wmo, gaat daarvoor vanaf 1 januari 17,50 euro per vier weken betalen. Een woordvoerder van minister De Jonge van Volksgezondheid bevestigt dat […]

×