Ambulante Begeleiding

Waarom ambulante begeleiding?

Kunt u een steuntje in de rug gebruiken om het dagelijks leven zelfstandig vorm te geven? Familie en vrienden helpen u waar mogelijk, maar soms is het fijn om professionele begeleiding te ontvangen.

De Overstap biedt ambulante begeleiding of thuisbegeleiding aan iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving (participatie). Ambulante ondersteuning wordt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) ingezet.

ambulante begeleiding

Wat doet ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding ondersteunt volwassenen om thuis zelfredzaam te blijven. Deze individuele begeleiding is op uw situatie afgestemd, en dus op maat gemaakt. Om goed te kunnen aansluiten op uw behoeften gaan we ons daarom eerst verdiepen in uw situatie. Dit doen we door allereerst met u om tafel te gaan voor een nadere kennismaking.

We vragen daarbij vooral om aan te geven wat de wensen zijn en wat u van ons kan verwachten. Vervolgens vertellen wij graag waar we mogelijkheden zien voor thuisbegeleiding en hoe wij in samenwerking met u kunnen bijdragen aan uw ontwikkeling.

Wij begeleiden op verschillende leefgebieden bijvoorbeeld:

✓ gezonde levensstijl aanleren;
✓ structuur aanbrengen in het huishouden;
✓ ondersteuning bieden bij de administratie;
✓ omgaan met anderen;
✓ het zoeken en volhouden van een dag invulling;
✓ het meegaan naar belangrijke gesprekken;
✓ het aanleren van sociale vaardigheden.

 

 

“Er was sprake van begeleid wonen omdat ik het alleen niet meer redde om zelfstandig thuis te blijven wonen. Door de begeleiding van De Overstap kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Ik heb geleerd te leven volgens een dagritme waarin ik elke dag een huishoudelijke taak uitvoer, gezond eet en ik krijg hulp bij de administratie.

Ik ben blij dat ik zelfstandig kan blijven wonen. Het geeft mij meer vrijheid.

Bedankt team De Overstap.”

– K –

ambulante begeleiding

 

 

De ambulant begeleider

De ambulant begeleiders van De Overstap weten mensen te stimuleren en activeren met het doel de zelfredzaamheid te vergroten. De ambulant begeleider fungeert “als begeleider op maat”. Uw vaste ambulant begeleider gaat samen met u het zorgplan uitwerken.

Wat staat er zoal in:

  • Aan welke doelen wordt er gewerkt en hoe;
  • Welke acties worden daarvoor ingezet;
  • Hoe vaak de begeleiding thuis plaatsvindt;
  • Maar ook dat daar tussendoor ruimte is voor het plannen van eventuele noodzakelijke afspraken (thuis of bij instanties);
  • Wanneer cliënt en coach eventueel ook app- bel- en mailcontact hebben;
  • Hoewel cliënt en coach beiden verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten, draagt de coach altijd zorg voor de coördinatie;
  • Dat bijstellingen en veranderingen van het zorgplan eerst mondeling worden besproken en daarna schriftelijk worden vastgelegd;
  • Welke partijen mede deel uitmaken van het zorgplan (gezinsleden, vrijwilligers, mantelzorgers, basisvoorziening) en op welke manier zij hierbij worden betrokken en natuurlijk op welke wijze er contact wordt onderhouden en wie dit verzorgt.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding?

U komt in aanmerking voor ambulante begeleiding wanneer u niet meer voldoende zelfredzaam bent en u kunt meer meedoen in de samenleving omdat u een aandoening of een beperking hebt. U komt ook in aanmerking als u langdurige zorg nodig hebt en u hebt geen of onvoldoende mogelijkheden het zelf op te lossen.

De gemeenten bepalen wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen.

recht op ambulante begeleiding

 

Aanvragen van ambulante begeleiding

Om begeleiding thuis te ontvangen heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Heeft u nog geen indicatie voor ambulante begeleiding? Dan kunt u zelfstandig of met hulp van een familielid of vriend, contact zoeken met WMO zorgloket van de gemeente waarin u woonachtig bent. De gemeente zal u dan uitnodigen voor een keukentafelgesprek.

Heeft u al een indicatie voor ambulante begeleiding bij een andere organisatie maar u wilt graag veranderen? Dan kunnen wij de indicatie voor ambulante begeleiding in overleg met de gemeente en de organisatie waar u nu begeleiding ontvangt mogelijk omzetten naar De Overstap.  

 

De Overstap 

De Overstap heeft professionele en goed opgeleide coaches in dienst om mensen te ondersteunen en zo nodig wegwijs te maken in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onze visie is het streven naar een inclusieve samenleving waarbij het zelfstandig leven en werken van mensen ongeacht hun beperkingen zo veel mogelijk wordt bevorderd.

Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een pragmatische, innovatieve en resultaatgerichte aanpak waarbij een grote mate van betrokkenheid centraal staat.

Wij bieden ondersteuning, deskundigheid en vertrouwen op een wijze zoals wij die zelf ook zouden willen ontvangen. Onze professionele grondhouding is ontzorgend en toegankelijk voor iedereen.

De ambulant begeleiders van De Overstap beschikken over specifieke expertise op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), verstandelijke of psychische beperking, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline, depressieve- of burn-outklachten, (gedeeltelijk-) arbeidsongeschikt.

 

Begeleiders en coaches De Overstap

 

Wil je de mogelijkheden voor ambulante begeleiding voor jou of iemand in jouw omgeving weten? 

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact op voor een vrijblijvende afspraak:

 

Veel gestelde vragen:

Wat is ambulante begeleiding?

Kort gezegd: klanten worden ondersteund in het op orde houden of krijgen van hun dagelijks leven. Het doel is dat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving.

Voorbeelden waarbij hulp geboden kan worden; hulp bij de administratie, post en financiën, zelfzorg, het opbouwen en/of onderhouden van ondersteunende relaties, contact (leren) zoeken met mensen in hun omgeving, ondersteunen bij een gezond dag- en nachtritme.
Maar ook bij tijdbesteding van plezierige en nuttige activiteiten. Zelf leren organiseren van activiteiten in en om de woon en leefruimte zoals de huishouding en boodschappen doen.

Lees meer

Wanneer komt iemand in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten  wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een WMO loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam. Binnen 6 weken na je aanvraag dient er een onderzoek te worden gedaan door de gemeente. De gemeente kijkt dan ook of u al zorg ontvangt vanuit andere wetten bijvoorbeeld, zorgverzekeringswet of participatiewet.

Lees hier nog meer veel gestelde vragen

 

 

Vragen? Laat u terug bellen

×