Samenwerking voor jongeren in Twente

Vlak voor de bouwvakvakantie nog even een cliffhanger! Deze organisaties slaan de handen in één. Hoe?! Dat volgt binnenkort…. Hou de socials in de gaten. Voor nu een fijne vakantie!

Rch – Richtinggevers Adviesbureau De Overstap InVia Talentenfabriek ZaZ Welzijn React Twente Visie Groep Zorg & Werk

#Rch #Rchrichtinggevers #bokscoaching #DISC #coaching #autisme #autismecoaching #dagbesteding
#ambulantezorg #zorg #begeleiding #PGB #WMO #bokscoaching #jeugdhulp #arbeidsbeperking
#Wajong #Participatiewet #burnout #coach #welzijn #iedereendoetmee #hulpverlening
#maatschappelijkeondersteuning #jeugd #jeugdwerker #werkenmetjeugd #SKJ
#InViaTalentenfabriek #ReactTwente #VisieGroepZorg&Werk #reintegratie   #ZaZWelzijn  #RchRichtinggevers #AdviesbureauDeOverstap

 

Een mooi initiatief!
Na de zomervakantie brengen we meer nieuws en ontwikkelingen.

Vragen? Laat u terug bellen

×