Modulaire re-integratietraject

Soms heb je vanuit verschillende redenen, vanuit je persoonlijke situatie, een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt nog stappen te maken om je tot werken of op werk hervatten te kunnen richten.

Hiervoor heeft UWV  een passend modulair re-integratietraject beschikbaar. Onze modulaire dienstverlening bestaat uit vier mogelijke onderdelen. Los in te zetten, toepasbaar op jouw situatie.

Door het inzetten van één of meerdere onderdelen, helpen wij jou om je klaar te maken voor de volgende fase: je zodanig versterken dat jij stappen kunt zetten, om op termijn, weer actief structureel deel te nemen aan de maatschappij.

Graag gaan we samen aan de slag. Daarbij richten we ons op één of meerdere onderdelen:
  1. Participatie-interventie: voor mensen die hulp nodig hebben bij activiteiten buiten het eigen huis en ‘bevorderen maatschappelijke deelname (nog) niet passend is;
  2. Bevorderen maatschappelijke deelname: voor mensen die hulp nodig hebben om activiteiten in groepsverband aan te gaan en voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is;
  3. Praktijkassessment: voor mensen voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken;
  4. Begeleiding bij scholing: voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

re-integratie

 

 

Hieronder is er per module meer informatie:

 

Participatie interventie

Je bent al voor een langere tijd uit de running door heftige levensgebeurtenissen of ziekte. Je zit veel thuis en je hebt weinig of geen contact met anderen.

Je voelt je eenzaam, alleen en je ziet op tegen de buitenwereld. Daarom blijf je veilig binnen in je eigen vertrouwde omgeving. Je merkt dat je er tegen op ziet om weer met mensen in contact te komen. Het belemmert je in je dagelijks leven.

De Overstap helpt je om jouw persoonlijke drempels te onderzoeken en weg te nemen, zodat je actiever en met meer zelfvertrouwen in het leven komt te staan. 

De participatie interventie is dan geschikt om mee te starten.

Het doel van dit traject is dat je wordt geactiveerd dat je gaat deelnemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat jij nodig hebt om de buitenwereld weer tegemoet te treden. Elk traject is maatwerk en stemmen wij op jou af. We gaan eerst onderzoeken welke manier/ werkwijze het beste aansluit bij jouw behoeften en we kijken welke acties je zelf kan nemen en waarbij ondersteuning behoeft.

Op basis daarvan stellen wij een plan op en overleggen met het UWV hoe wij jou het beste hierin kunnen begeleiden. Onze begeleiding bestaat uit handvatten bieden en uit hele praktische activiteiten zoals:

– meer structuur in je dag aanbrengen

– netwerk in kaart brengen

– contact leggen met contacten buitenshuis

– (samen) activiteiten ondernemen buitenshuis

We gaan bovenal zorgen dat je voldoende zelfinzicht, zelfvertrouwen, motivatie, moed en kracht hebt om in actie te komen.

Tijdens het traject

Het traject duurt 4 maanden

Je wordt begeleid door een ervaren coach tijdens je persoonlijke coaching sessies. Samen worden er allerlei praktische zaken uitgezocht en opgepakt en verwerkt in je actieplan. Je coach kan je ook ondersteunen of met je meegaan met de uitvoering van een activiteit buitenshuis. Tussentijds wordt er gereflecteerd op je actieplan en deze, indien nodig, aangepast.

Aan het einde van het traject wordt er samen besproken of de doelen uit je actieplan behaald zijn en wat de vervolgstap is om mee verder te gaan. Dit kan een ander traject zijn zoals het bevorderen van maatschappelijke deelname, een praktijk assessment, een opleiding of het Werk-fit traject.

Voor wie?

Dit traject is geschikt voor mensen met een AG uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ziektewet ZW uitkering of een WW uitkering.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname

Je bent tevreden over je sociale contacten maar je hebt nog weinig ervaring of deelname gehad aan activiteiten met groepen mensen. Je mist hiervoor nog het zelfvertrouwen en je durft dit nog onvoldoende aan.

Met dit traject willen we jouw weerbaarheid verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de eerste voorzichtige opbouw van de belastbaarheid in relatie tot werk.

Denkt bijvoorbeeld aan:

– het verrichten van vrijwilligerswerk,

– regelmatig sport beoefenen

– activiteiten in groepsverband

Het doel van dit traject is dat je jouw weerbaarheid verhoogt waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat jouw opleiding, ervaring, motivatie, wensen en mogelijkheden zijn. Ook kijken we naar de arbeidsmarkt en wat daar gevraagd en geboden wordt. In de beroepsrichtingen die we zo samen ontdekken, gaan we op zoek naar onbetaald werk, vrijwilligerswerk of een stage.

Tijdens het traject

Het traject duurt 5 maanden

Je wordt begeleid door een ervaren coach tijdens je persoonlijke coaching sessies.
De coach ondersteunt je bij het vinden van en opstarten van deze activiteiten.

Te denken valt aan het doen van een stage, licht vrijwilligerswerk in de buurt, zoals bij een buurtcentrum, een kinderboerderij, een zorginstelling of het in contact brengen met een sportclub. Tussentijds wordt er gereflecteerd op je actieplan en deze, indien nodig, aangepast.

Aan het einde van het traject wordt er samen besproken of de doelen uit je actieplan behaald zijn en wat de vervolgstap is om mee verder te gaan. Dit kan een ander traject zijn zoals een praktijk assessment, een opleiding of het Werk-fit traject.

Voor wie?

Dit traject is geschikt voor mensen met een AG uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ziektewet ZW uitkering of een WW uitkering.

Aansluitend zou je bij ons ook het traject Werk-fit kunnen doorlopen.

 

Praktijkassesment

Je wil graag weer aan het werk maar je hebt nog geen idee welk werk het beste bij je talenten en jouw mogelijkheden past. Je zou graag willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Om een goede inschatting te maken of en welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet biedt het (UWV) praktijk assessment uitkomst.

Een praktijk assessment is bedoeld om te onderzoeken over welk arbeidsvermogen je beschikt, of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde functie en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.

Het doel van een praktijkassessment is het inzichtelijk maken van jouw competenties en de mogelijkheden om je naar regulier werk toe te leiden.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat jouw interesses zijn gericht op werk. Het is mogelijk om een beroepskeuze interessetest hiervoor af te nemen om zo een beter zicht te krijgen. Ook kijken we naar de arbeidsmarkt en wat daar gevraagd en geboden wordt.

Tijdens het assessment

Het traject duurt 4 maanden

Op basis van gesprekken en de uitkomsten van je testen worden er 1 of meerdere werksituaties bezocht en actief deelgenomen om zo te ervaren wat het werk inhoudt.

Na het traject ontvang je een advies over de mogelijkheden, knelpunten en je affiniteit met het werk.

Na het assessment kan, met toestemming van UWV, een vervolgtraject zoals het Werk-fit worden ingezet om de stap naar werk makkelijker te maken.

Voor wie?

Dit traject is geschikt voor mensen met een AG uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ziektewet ZW uitkering of een WW uitkering.

Aansluitend zou je bij ons ook het traject Werk-fit kunnen doorlopen.

 

Begeleiding bij scholing

Je bent klaar om weer aan het werk te gaan. Je hebt er zin in. Toch heb je nog enkele stappen te nemen voordat je aan het werk kan én mag. Je hebt namelijk scholing/een opleiding nodig om in bepaalde beroepsrichting te kunnen en mogen werken.

Daarom bieden wij jou ondersteuning bij het volgen van jouw scholing of opleiding, ingekocht bij het UWV. We helpen je met de theoretisch en praktische kant en helpen je om studievaardigheden eigen te maken.

Het doel van de begeleiding bij scholing is om jouw scholing/ opleiding tot een succes af te ronden zodat je vervolgens aan het werk kan en mag.

Werkwijze

Vooraf ga je samen met jouw coach de gekozen scholing of opleiding bespreken. Er wordt een actieplan opgesteld hoe je het beste kan leren/ studeren en bij kan blijven bij de lesstof. Indien nodig heeft je coach contact met de onderwijsinstelling.

Tijdens de begeleiding

De begeleiding duurt maximaal 12 maanden

Tijdens de begeleiding houdt jouw coach je actief en stimuleert je om door te blijven zetten om volgens plan je studie succesvol te kunnen afronden.

We helpen je met:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Aanbrengen van focus
  • Aanleren van planmatig studeren
  • Coaching en empoweren om de scholing succesvol af te ronden

Aan het einde van het traject heb je, de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig doorlopen en, indien van toepassing, toetsen afgelegd.

Voor wie?

Dit traject is geschikt voor mensen met een AG uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ziektewet ZW uitkering of een WW uitkering.

 

Aanvragen van een of meer van deze modules kan via onderstaand formulier. Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken.

Vragen? Laat u terug bellen

×