Kansrijke beroepen

Ieder jaar brengt UWV de kansrijke beroepen in beeld. In september 2022 zijn er, ten opzichte van de vorige versie in december 2021, verschillende beroepen bijgekomen. De lijst is gebaseerd op cijfers over de afgelopen periode toen de economie sterk aantrok. Door de inflatie, hoge energieprijzen en eventuele toekomstige lockdowns bij een corona-uitbraak, kunnen de baankansen van verschillende beroepen weer afnemen. In deze publicatie staat daarom een voetnoot bij een aantal beroepen waarbij dit het geval kan zijn. Het is mogelijk dat deze ontwikkelingen ook op andere sectoren en beroepen impact kunnen hebben.

Nieuwe kansrijke beroepen

Nieuwe beroepen zijn bijvoorbeeld:

 • medisch secretaressen
 • politieagenten
 • treinmachinisten
 • orthopedagogen
 • buschauffeurs lijndienst
 • directiesecretaresses en managementassistenten

Kansen op verschillende niveaus

In het overzicht staan beroepen op alle niveaus. Zo zijn er beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld, zoals:

 • oppermannen en hulparbeiders bouw
 • assemblagemedewerkers
 • bijrijders
 • verkeersregelaars
 • verkoopmedewerkers tankstation

In de meeste beroepen wordt er gevraagd om specifieke kennis en vaardigheden. Op middelbaar niveau zijn het beroepen zoals:

 • verzorgenden ig
 • monteurs witgoed
 • woonbegeleiders gehandicaptenzorg
 • handhavers openbare ruimte (BOA’s)
 • metselaars

Ook op hoger niveau zijn er baankansen. Bijvoorbeeld:

 • leerkrachten basisonderwijs
 • securityspecialisten ICT
 • hr-adviseurs
 • biochemisch en microbiologisch analisten
 • projectleiders grond-, weg en waterbouw

Voor uitgebreide informatie en documenten zie deze link:

Bron: UWV

Vragen? Laat u terug bellen

×