Update je bedrijf

Update je bedrijf met de SLIM subsidie regeling 

 De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verder gaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf.  Voor de strategische planning van je bedrijf, kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en je medewerkers.  

 Als ondernemer kan je de SLIM subsidie aanvragen om: 

  1. je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan. 
  2. loopbaan- of ontwikkeladvies voor je medewerkers aan te vragen. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.
  3. je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Een praktijkleerplaats in de derde leerweg te creëren. Je krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats. 

 

slim subsidie regeling, mkb, ondernemers, twente, hengelo, borne, enschede, almelo, zwolle, loopbaan, coaching, ontwikkelen, ontwikkeladvies, groeien, meer omzet

 

Waarom updaten?  

De wereld om ons heen verandert en het is belangrijk dat je als bedrijf daar ook in mee gaat en je medewerkers daarin meeneemt. Zo blijf je:  

– Voorop lopen in de nieuwste ontwikkelingen en trends 

– Toekomstbestendig  

– Jouw medewerkers duurzaam inzetten 

 

Dit alles begint met het onderzoeken van de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert. Dit resulteert in een scholings- en ontwikkelplan. 

Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering.  Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers.  

 

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel.  

– Welke benodigde kennis en vaardigheden hebben je medewerkers?  

– Wat zijn de wensen, ambities en mogelijkheden van je medewerkers?  

– Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt?  

– En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? 

 

“Het voordeel is dat wij daarmee voorop blijven lopen, toekomstbestendig zijn, en onze medewerkers duurzaam inzetbaar worden.”

slim subsidie regeling, mkb, ondernemers, twente, hengelo, borne, enschede, almelo, zwolle, loopbaan, coaching, ontwikkelen, ontwikkeladvies, groeien, meer omzet

Een leven lang ontwikkelen 

Investeer in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. 

Een bewezen effectieve oplossing is de inzet van loopbaanbegeleiding en ontwikkeladvies. Loopbaanbegeleiding en ontwikkeladvies kan uitval voorkomen, door tijdig te acteren en uw medewerker de aandacht te geven die hij of zij op dat moment nodig heeft. Hierbij rekening houdend met de kennis en vaardigheden maar ook de wensen en ambities van je medewerker. 

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen onze gespecialiseerde loopbaanadviseur en de medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan.  

Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.  

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en je bedrijf. 

 

slim subsidie regeling, mkb, ondernemers, twente, hengelo, borne, enschede, almelo, zwolle, loopbaan, coaching, ontwikkelen, ontwikkeladvies, groeien, meer omzet

 ‘Wat was ik blij met de inzicht over mij zelf, dankzij loopbaancoaching’ 

– R-  

 

Hoe ziet een loopbaancoaching traject of ontwikkeladvies er bij De Overstap eruit? 

Een loopbaantraject heeft een doorlooptijd van gemiddeld 3 maanden en bestaat uit 6-7 coaching bijeenkomsten van 1,5 uur. Daarnaast kan een test worden ingezet ter ondersteuning van de coaching gesprekken zoals bijvoorbeeld een competentietest, beroepskeuzetest of functiegeschiktheidstest. 

 In het traject komen de volgende onderdelen aan de orde: 

  • Zelfanalyse: In kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, overtuigingen, competenties (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? ) 
  • Arbeidsmarktanalyse: verkennen van (kansen op) de arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting 
  • Actieplan: een concreet en realistisch ontwikkelings- en actieplan op zowel korte als lange termijn. 

Lees meer over loopbaanbegeleiding

 

slim subsidie regeling, mkb, ondernemers, twente, hengelo, borne, enschede, almelo, zwolle, loopbaan, coaching, ontwikkelen, ontwikkeladvies, groeien, meer omzet

Ontwikkel nu met 60% tot zelfs 80% Subsidie voor het MKB

De SLIM subsidieregeling kan van 1 maart t/m 31 maart 2021 en van 1 september t/m 30 september 2021 worden aangevraagd en is bedoelt voor MKB-bedrijven die samenwerkingen hebben tussen minimaal twee MKB ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. 

Let wel op dat je als ondernemer maar 1x per aanvraagtijdvak de subsidie kan aanvragen. 

 

Voor wie is de subsidie?

 Voor bedrijven met 50-250 medewerkers bedraagt de SLIM subsidie 60% van de subsidiabele kosten.  

– Voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers bedraagt de SLIM subsidie tot 80% van de subsidiabele kosten. 

– De subsidiabele kosten moeten minimaal €5000,- bedragen.
– De subsidie bedraagt maximaal € 24.999,- 

 

Hoe werkt het precies? 

We maken telefonisch een afspraak voor een intake gesprek om de wensen en behoeften in kaart te brengen. 

Vervolgens helpen wij met de aanvraag van de subsidie. 

Daarna gaan we van start! 

 

Begin met het duurzaam inzetten van jouw medewerkers. Vraag nu de SLIM subsidie aan en start met loopbaan- en ontwikkeladvies. 

Wij helpen je graag. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.  

Vragen? Laat u terug bellen

×