Coronamaatregelen op de werkvloer na vaccinatie

De coronamaatregelen zijn voor veel organisaties een last. Anderhalve meter afstand houden, schermen van plexiglas, bij toerbeurt werken: het is onhandig en kostbaar. Na vaccinatie is de werknemer beschermd tegen het coronavirus. Maar toch moet die werknemer – en daarmee ook de werkgever – zich aan de coronamaatregelen blijven houden.

Zodra huisartsen gaan starten met het vaccineren van mensen jonger dan 65 jaar zal een organisatie steeds meer gevaccineerde werknemers op de werkvloer krijgen. De vaccins helpen tegen besmetting, maar het is nog niet duidelijk of gevaccineerde mensen het virus desondanks kunnen overdragen aan anderen. Dat is dan ook meteen de belangrijkste reden waarom organisaties de bestaande coronamaatregelen  moeten handhaven.

Beschermingsgraad vaccins

Daarnaast is 60 tot 90% van de gevaccineerde mensen beschermd tegen corona, één tot twee weken na vaccinatie. De kans dat een gevaccineerde werknemer tóch corona krijgt is dus klein, maar niet helemaal uit te sluiten. Ook daarom zijn de coronamaatregelen voorlopig nog relevant.

Groepsimmuniteit op het werk

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt – op basis van adviezen van het OMT – welke maatregelen van toepassing zijn in Nederland. Een versoepeling van de maatregelen ligt, volgens het ministerie, nog niet voor de hand. Een werkgever kan dus niet zelf beslissen over groepsimmuniteit op het werk of stoppen met de coronamaatregelen. Hij zal groen licht van het ministerie van VWS moeten afwachten.

Bron: HR Rendement

Vragen? Laat u terug bellen

×