Wajongers opgelet: De regeling die aanvult tot bijstandsniveau is onbekend

Vooral Wajongers opgelet: 

De regeling die een UWV-uitkering aanvult tot bijstandsniveau is zo onbekend dat de helft van de rechthebbenden dat geld misloopt!

Meer dan 60.000 Nederlanders leven in armoede omdat zij een UWV-uitkering mislopen waar zij wel recht op hebben. De uitkeringsinstantie is hier al langer van op de hoogte en ziet de gevolgen. Medewerkers spreken „dagelijks c.q. wekelijks” burgers met financiële problemen, vermoedelijk mede door dit probleem. Maar een structurele aanpak ontbreekt.

Dat schrijft de Arbeidsinspectie in een dinsdag gepubliceerd rapport. De studie betreft mensen die recht hebben op een extra UWV-uitkering die hun inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Zij krijgen al een andere uitkering van het UWV, bijvoorbeeld wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar die uitkering is zo laag dat het inkomen van hun huishouden onder het bestaansminimum uitkomt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de uitkeringsontvanger eerder een deeltijdbaan met een laag salaris had: de uitkering is veelal een percentage van dat laatstverdiende salaris.

Vaak weten deze mensen niet dat ze recht hebben op de extra UWV-uitkering. Of het lukt hun niet de uitkering aan te vragen, doordat ze die procedure te complex vinden.

Deze zogeheten Toeslagenwet-uitkering, die niets te maken heeft met de toeslagen van de Belastingdienst, is zo onbekend dat bijna de helft van de rechthebbenden er geen gebruik van maakt.

Volgens UWV-medewerkers is de Toeslagenwet-uitkering voor burgers „moeilijk te begrijpen” en voor het UWV „moeilijk om uit te voeren”. De instantie heeft zich al eens voorgenomen een deel van de rechthebbenden actief te benaderen, maar is daarmee gestopt „vanwege juridische belemmeringen op het gebied van privacy”.

Bij de meeste uitkeringen maakt ruim een derde van de rechthebbenden geen gebruik van de aanvullende toeslag. Bij ontvangers van een Wajong-uitkering, voor mensen die al van jongs af aan een beperking hebben, is die groep veel groter: bijna 70 procent. Met ruim 29.000 mensen is dit ook in absolute zin de grootste groep niet-gebruikers.

Wat hierbij vermoedelijk niet meehelpt, naast de onbekendheid en de complexiteit van de regeling, is dat de uitkering ‘toeslag’ heet. UWV-medewerkers denken dat een deel van de rechthebbenden de uitkering bewust niet aanvraagt uit angst voor grote terugvorderingen „zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire”.

Nu moet de burger zelf bedenken of hij recht heeft op de extra uitkering. Het UWV weet niet wie er allemaal recht op hebben; dat hangt bijvoorbeeld ook af van het vermogen, en van het inkomen van de partner. Als het UWV deze informatie zou mogen gebruiken, schrijft de inspectie, zou het zelf rechthebbenden kunnen opsporen.

Bestaansminimum

Eerder al concludeerde de Arbeidsinspectie dat zeker 170.000 huishoudens geen gebruik maken van de bijstandsuitkering waar zij recht op hebben. Het gaat om zo’n 35 procent van alle rechthebbenden. Ook zij leven onder het bestaansminimum, constateerde de inspectie twee jaar geleden.

Bron: NRC/Christaan Pelgrim, Sezen Moeliker

 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze uitkering check dan om te beginnen de website van het UWV https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/detail/hoe-vraag-ik-toeslag-aan of neem contact op met jouw contactpersoon bij het UWV

 

Vragen? Laat u terug bellen

×