Externe jobcoaching voorkomt instroom naar uitkering

Externe jobcoaching werkt. Het ondersteunt mensen bij het vinden van een duurzame baan. Veel gemeenten hebben dat al in de praktijk ervaren. Ze zetten structureel externe jobcoaches in om hun inwoners te helpen bij het vinden én behouden van een vaste baan. Sander van der Gulik, klantmanager Werk, vertelt hoe belangrijk externe jobcoaching is voor de gemeente Nijkerk.

Wat is de meerwaarde van externe t.o.v. interne jobcoaching?

‘Een interne jobcoach heeft al snel twee petten op. Hij is deels een collega van de kandidaat – in sommige gevallen zelfs de leidinggevende – en deels een coach met een vertrouwensband. Het is dan lastig een balans te vinden en voor de gecoachte persoon voelt dat niet altijd prettig. Het kan al snel overkomen dat het belang van de firma zwaarder weegt dan dat van de kandidaat.
Ook zien we duidelijk dat de begeleiding van een externe jobcoachorganisatie hun ‘corebusiness’ is. De rapportages zijn uitgebreider, ze hebben meer kennis over doelgroepen in huis, ze zijn bekend met meer methodieken en ze kunnen veel beter maatwerk bieden. Een interne jobcoach, laat staan een collega met Harrie-training, kan dat allemaal nooit bieden. Juist die professionaliteit en het maatwerk zijn belangrijk voor deze doelgroep. Je laat iemand met een EHBO-cursus toch ook geen openhartoperatie doen?
Daarnaast is het werkgeversnetwerk van jobcoachorganisaties een groot pluspunt. Als een kandidaat het in de ene baan toch niet redt, kan een externe jobcoach vaak hem of haar proactief door begeleiden naar een andere werkplek. Dit kan een faalervaring voor de kandidaat voorkomen.’

Op basis van welke criteria schakelt de gemeente een externe jobcoach in?

‘We wegen een aantal persoonlijke kenmerken en schatten in of en in welke mate een kandidaat behoefte heeft aan begeleiding. Daarbij gebruiken we onder andere de loonwaarde methode. Het helpt dat sommige van mijn collega’s net als ik een achtergrond als jobcoach hebben. We kunnen daardoor beter voorspellen waar kandidaten tegenaan gaan lopen. En hoe een externe jobcoach hen dan kan helpen. Deels kunnen we problemen voorkomen door kandidaten een training aan te bieden. Maar we weten dat externe jobcoaching vaak het effectiefst is voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer.’

Voor het hele artikel: Gemeente Nijkerk: ‘Externe jobcoaching voorkomt instroom naar uitkering’ | OVAL

Lees ook het artikel: Slechts één op de drie gemeenten maakt gebruik van professionele jobcoaches

Vragen? Laat u terug bellen

×