Als niet een papiertje maar vaardigheden gaan tellen

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een fikse flexibele schil, terwijl er tegelijkertijd een tekort aan arbeidskracht bestaat. Waarom komen die twee niet bij elkaar? Het is deels een mismatch, volgens Sarike Verbiest, die bij TNO onderzoek doet naar flexibele arbeid. Er is veel vraag naar geschoold personeel, maar het aanbod aan arbeidskrachten past niet bij die vacatures. De flexibele schil bestaat […]

Veel mensen zijn positief over mij

“Mijn start bij Justid september 2018”, aan het woord is Buddy. Hij verteld in zijn eigen woorden over zijn ervaring bij Justid in Almelo. Mijn jobcoach stelde mij voor bij Justid, op de IT-afdeling. Na het kennismakingsgesprek was ik al enthousiast. Het was wel een spannende tijd, ik heb mijn toenmalige baan opgezegd. Ondanks dat ik de opleiding ICT niveau […]

Slapend dienstverband: Rechters oordelen verschillend

Rechters oordelen verschillend over het wel of niet in stand mogen houden van een dienstverband na twee jaar ziekte. Rechtbank Limburg heeft daarom om duidelijkheid gevraagd van de Hoge Raad. Bij een slapend dienstverband houdt een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Over het slapend dienstverband is de afgelopen jaren […]

Alles over de vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers houden in veel opzichten de maatschappij draaiend. Ook bedrijven zijn vaak voor een deel van het werk afhankelijk van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de lokale kringloop, zorginstellingen en religieuze instellingen. Maar mogen vrijwilligers gecompenseerd worden? En onder welke voorwaarden? Allereerst is van belang dat vrijwilligers geen loon ontvangen, maar vergoedingen. Dat kan een onkostenvergoeding zijn, voor bijvoorbeeld reis-, verzend- […]

Ontvangt u vakantiegeld van het UWV?

UWV betaald het vakantiegeld uit in mei. Vakantiegeld wordt berekend op basis van 8% van uw bruto-uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, wordt aan u overgemaakt. Voor de verschillende uitkeringen als de WW, IOW, WAJONG, WIA, WAO of WAZ-uitkering gelden verschillende uiterlijke betalingsdata. De uitkeringen Ziektewet en WAZO zijn inclusief vakantiegeld. Meer informatie over het vakantiegeld is te vinden op de […]

Tegemoetkomingen werkgevers

Heeft u over 2018 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan heeft u uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening vanuit het UWV gekregen. Controleren voor 1 mei 2019 Vanuit uw aangiften loonheffingen over 2018 wordt er gekeken of u recht heeft op loonkostenvoordeel, lage-inkomstenvoordeel of het jeugd-LIV. Wanneer de voorlopige berekening onjuist is kunt u ze […]

Dé netwerkborrel voor mensen met autisme 1 mei a.s.

“Iets Drinken” is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoog functionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.) en wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers met een vorm van autisme. Iets Drinken heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten met autisme en Iets Drinken. Iets Drinken is op een woensdagavond en begint om 19:00 uur. […]

Vragen? Laat u terug bellen

Meest recente berichten

×