Kabinet versimpelt het aannemen van gehandicapten voor werkgevers

Het moet voor werkgevers simpeler worden gehandicapten in dienst te nemen.
Er komt weer uniform, landelijk beleid. Daarmee wordt vastgesteld hoeveel subsidie een werkgever krijgt. De nieuwe regels moeten volgend jaar van kracht worden.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken op internet heeft gepubliceerd.

Het pakket aan maatregelen is de uitwerking van het ‘breed offensief’ dat Van Ark eind vorig jaar aankondigde.
Werkgevers kunnen al jaren subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. De werkgever moet altijd minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten moeten bepalen wat de productie waard is – de zogenoemde ‘loonwaarde’ – en de subsidie uitbetalen om de loonwaarde tot het minimumloon aan te vullen.

Rompslomp
Maar gemeenten hebben allemaal eigen manieren bedacht om de loonwaarde vast te stellen en de subsidie uit te betalen. Van Ark kondigt nu aan weer uniform landelijk beleid voor het bepalen van de ‘loonwaarde’ en voor de subsidie.
Beleidsvrijheid is juist een kern van de decentralisatie. Sinds 2006 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. In 2015 kwamen daar alle arbeidsgehandicapten bij via de Participatiewet. In dat jaar werden gemeenten ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor alle zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden.

Boetes
De afspraak is dat overheid en werkgevers de komende jaren 125 duizend gehandicapten aan een baan helpen. Als dat niet lukt, worden boetes opgelegd. Volgens Van Ark liggen werkgevers voor op schema: eind 2017 zijn 37 duizend banen gecreëerd terwijl dat er volgens de plannen 33 duizend moesten zijn.

Obstakels
Van Ark wil met het ‘breed offensief’ obstakels wegnemen:
– Uniformering van de keuring van de arbeidsproductiviteit en de uitbetaling van de subsidie,
– Procedure bij ziekte van de gehandicapte wordt versimpeld. Nu meldt de werkgever de werknemer tweemaal ziek. In 2021 hoeft de werkgever de ziekmelding alleen bij het UWV te doen.

Wel of geen recht
De gehandicapte krijgt een wettelijk recht op ‘noodzakelijk geachte ondersteuning’. De Tweede Kamer wil de gehandicapte eigenlijk recht op een ‘jobcoach’, een begeleider of faciliteiten, geven. Maar Van Ark wijst dit af. ‘Er is altijd een individuele beoordeling door de gemeente noodzakelijk. Zoals aangegeven kunnen de behoeften en mogelijkheden van mensen met beperkingen en van werkgevers sterk verschillen. (…) Het kan bijvoorbeeld gaan om een vervoersvoorziening die nodig is om betrokkene in staat te stellen zijn werk te bereiken, een hulpmiddel die nodig is bij een visuele of motorische handicap of om een meeneembare voorziening, bij voorbeeld voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, of de bij het werk te gebruiken hulpmiddelen. De aanvraag kan ook betrekking hebben op het verstrekken van een vergoeding voor een interne jobcoach door een werkgever, waarbij er aandacht is voor de kwaliteit van de jobcoach.’

Helemaal lezen…..

Bron: Telegraaf

Vragen? Laat u terug bellen

×