Ontvangt u vakantiegeld van het UWV?

UWV betaald het vakantiegeld uit in mei.

Vakantiegeld wordt berekend op basis van 8% van uw bruto-uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, wordt aan u overgemaakt.
Voor de verschillende uitkeringen als de WW, IOW, WAJONG, WIA, WAO of WAZ-uitkering gelden verschillende uiterlijke betalingsdata. De uitkeringen Ziektewet en WAZO zijn inclusief vakantiegeld.

Meer informatie over het vakantiegeld is te vinden op de website van UWV

Vragen? Laat u terug bellen

×