Prinsjesdag en…. de belangrijkste veranderingen

Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen: • De tarieven voor de loonheffingen in 2019 wijzigen. Werken gaat meer lonen. • Om zakelijk fietsen aantrekkelijker te maken, komt er vanaf 2020 standaard 7% bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde fiets. • Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan […]

Ministerie komt met belangrijke beleidswijzigingen voor 2019 en 2020

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in zijn begroting een aantal beleidswijzigingen opgenomen waaronder structureel loonkostenvoordeel voor banenafspraak en scholingsbelemmerden, de Wet arbeidsmarkt in balans en de vervanging van de Wet DBA. Maar denk ook aan de Brexit en de laatste stap van herziening van het wettelijk minimumloon. Wat staat er op stapel in 2019 en 2020? 1 LKV voor […]

Vroegtijdige ondersteuning aan inwoners komt in de knel

‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen en te investeren in het sociaal domein.’ Dat zegt G40-voorzitter Ferd Crone. Hij is van mening dat in de door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota te weinig geld is uitgetrokken voor het sociaal domein. ‘Vroegtijdige ondersteuning aan inwoners komt zo in de knel.’ ‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie […]

Staatssecretaris komt met goede plannen voor Arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen aan dat als alternatief voor het gesneuvelde loondispensatieplan moeten dienen. De maatregelen moeten het voor werkgevers makkelijker maken arbeidsgehandicapten aan te nemen, zonder dat het voor werknemers ingewikkelder wordt. Standaardmethodiek loonwaardebepaling Van Ark wil dat de loonkostensubsidie vereenvoudigd wordt. Vooral […]

Vergroting effectiviteit van de no-riskpolis

De no-riskpolis kan alleen effectief zijn als de werkgever bekend is met dit instrument en weet of een werknemer onder de no-riskpolis valt. Uit het ervaringsonderzoek onder werkgevers blijkt dat het instrument no-riskpolis behoort tot de meest bekende instrumenten onder werkgevers. In 2015 kende 45% van de werkgevers dit instrument en in 2017 was dit 47%. De bekendheid is bij […]

Vragen? Laat u terug bellen

Meest recente berichten

×