Social Media en een zieke werknemer… Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Onlangs kwam ik een artikel tegen dat wellicht heel herkenbaar is.

Je werknemer is al geruime tijd arbeidsongeschikt voor het eigen werk. Deze is al meerdere malen naar de bedrijfsarts geweest en er is vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn ten aanzien van re-integratie.
Jij en je werknemer staan op goede voet met elkaar en spreken elkaar regelmatig over de re-integratie en het verloop van het herstel. De medewerker komt zo nu en dan ook naar het werk om een kop koffie te drinken. Je bent ervan overtuigd dat de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is conform hetgeen is vastgesteld door de bedrijfsarts.

Wat schetst je verbazing?! Je werknemer plaatst foto’s/opmerkingen op Facebook/Instagram/Snap-chat/LinkedIn waarop hij activiteiten uitvoert die volgens de vastgestelde beperkingen niet mogelijk zouden zijn. Wat nu?
Nu wordt het ingewikkeld en komt de privacywetgeving om de hoek kijken. Soms wordt een werkgever boos (wellicht terecht) omdat ze voor hun gevoel voorgelogen worden. Ze bellen de casemanager van mkbasics.nl om de activiteiten van de werknemer aan de bedrijfsarts voor te leggen. De Facebook of Instagrampagina wordt doorgemaild naar de casemanager zodat deze het voor kan leggen aan de bedrijfsarts. Dit mag echter niet.

Een bedrijfsarts mag enkel afgaan op medische feiten en hier een oordeel/advies over geven. Hier vallen de activiteiten die je waarneemt op Social Media niet onder. Je mag iemand ook niet op staande voet ontslaan of dreigen met ontslag alleen op basis van deze informatie. Dit kan voor jou als werkgever frustrerend zijn.
Wat je wel kan doen is je werknemer confronteren met hetgeen je waargenomen hebt. Hoe kun je dit het beste doen? Nodig je werknemer uit op locatie voor een gesprek. In dit gesprek geef je aan wat je gezien hebt op Social Media en dat je je hierover verbaast. Vraag je werknemer om uitleg.
Wellicht schetst zich dan een ander beeld. Bijvoorbeeld een medewerker zonder benutbare mogelijkheden die is uitgevallen met psychische klachten die is gaan hardlopen (al of niet op advies van een arts of therapeut). Op facebook zie je dat hij fanatiek traint voor hardloopwedstrijden en vraag je af hoe dat kan zonder benutbare mogelijkheden. In dit geval kan het juist bijdragen aan het herstel van de medewerker omdat hij hierdoor stofjes aanmaakt die zijn depressieve gevoelens tegengaan.

Een ander punt van aandacht hierbij: Sommige mensen hebben de neiging op Social Media zaken nogal (ten positieve) te overdrijven/leuker te maken. Dit lijkt onderdeel van de samenleving te worden. Wellicht ook goed dit in je achterhoofd te houden.
Indien een gesprek tussen jou en je werknemer hierover niets oplost is het verstandig om je werknemer zo snel mogelijk door de bedrijfsarts te laten zien. De bedrijfsarts kan dan eventueel medische informatie opvragen bij de behandelend arts zodat op basis hiervan een accuraat advies/oordeel gegeven kan worden.

Mocht door de bedrijfsarts vastgesteld worden dat je werknemer zich ten onrechte arbeidsongeschikt heeft gemeld dan kun je overwegen om maatregelen te nemen. Ook kan het zo zijn dat je werknemer wel arbeidsongeschikt is maar dat door de ondernomen activiteiten de re-integratie wordt belemmerd of vertraagd. Ook dan kun je sancties opleggen.

Moraal van deze casus: Ga niet uit van aannames op basis van wat je op Social Media ziet. Ga het gesprek aan met je medewerker en probeer duidelijk te krijgen hoe het echt zit.

Bron: Mkbasics

Vragen? Laat u terug bellen

×