Vroegtijdige ondersteuning aan inwoners komt in de knel

‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen en te investeren in het sociaal domein.’ Dat zegt G40-voorzitter Ferd Crone. Hij is van mening dat in de door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota te weinig geld is uitgetrokken voor het sociaal domein. ‘Vroegtijdige ondersteuning aan inwoners komt zo in de knel.’

‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen en te investeren in het sociaal domein.’
Steeds meer gemeenten hebben te maken met financiële tekorten op ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. Om dat te compenseren, heeft het kabinet op Prinsjesdag, dinsdag 18 september, bekend gemaakt dat er een stijging komt van het Gemeentefonds. Vanuit dat Gemeentefonds ontvangen gemeenten geld van de Rijksoverheid. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden en leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De stijging van het Gemeentefonds is echter niet voldoende om de tekorten waar gemeenten mee te kampen hebben meent de G40 (het netwerk dat de gezamenlijke belangen van de 40 deelnemende steden behartigt in Den Haag).

Ruimte nodig om te groeien
Voorzitter Ferd Crone: ‘Als gemeenten voeren we preventief beleid, maar dat kost. “Oude” cliënten worden door gemeenten geholpen, maar ook nieuwe cliënten die vanwege de preventieve aanpak instromen, worden ondersteund. Deze boeggolf levert een dubbel tekort op, maar het kabinet zet de bezuinigingen door. We moeten als gemeenten nu kiezen om het preventieve beleid te schrappen of om drastisch te bezuinigen. Wij roepen het kabinet op ons ruimte te geven om in te groeien.’ De voorzitter van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jan van Zanen, sluit zich hierbij aan: ‘We hebben aangetoond dat er forse tekorten zijn in de jeugdzorg en in de bijstand (BUIG). Daar moet het kabinet een been bijtrekken.’
Eindhoven gold de afgelopen jaren als lichtend voorbeeld in het sociaal domein. Maar de praktijk blijkt veel duurder uit te pakken dan verwacht. Blijkt de WIJeindhoven-filosofie niet realistisch? ‘Het is belangrijk te weten hoeveel budget er beschikbaar is.’

Financiële ondersteuning ontbreekt
Jeugdzorg Nederland laat in een reactie aan Binnenlands Bestuur over de Miljoenennota weten dat ze vooral financiële middelen missen om eerder gepresenteerde actieprogramma’s te bekostigen. ‘Er zijn grote ambities voor de jeugdzorg. Dat bleek al uit het brede actieprogramma Zorg voor de Jeugd en de reeks actieplannen die het afgelopen jaar werden gelanceerd. Ambities die wij grotendeels delen, maar waarbij we wel steeds een financiële paragraaf misten. Ook in de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag lezen we veel mooie woorden, maar als het gaat om de bijbehorende middelen, blijven we opnieuw zitten met de vraag: hoe dan?’

Bron: Zorgwelzijn.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×