Prinsjesdag en…. de belangrijkste veranderingen

Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen:
• De tarieven voor de loonheffingen in 2019 wijzigen. Werken gaat meer lonen.
• Om zakelijk fietsen aantrekkelijker te maken, komt er vanaf 2020 standaard 7% bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde fiets.
• Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000.
• De 30%-regeling kan vanaf 2019 maximaal vijf jaar worden toegepast voor de buitenlandse werknemer. Er is geen overgangsrecht, op één uitzondering na.
• Vanaf 2020 verdwijnt de maximumduur van het loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
• De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per jaar gaat per 2019 met € 200 omhoog.
• Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat dit najaar naar de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de meeste maatregelen in 2020 in werking treden.
• Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 worden gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook komt er voor kleine organisaties een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
• Werknemers moeten per 2019 recht krijgen op geboorteverlof na de geboorte van hun kind.
• Er zijn nog steeds plannen om iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. In het najaar volgt meer informatie over de maatregelen rondom arbeidsongeschiktheid.
• De wetgeving voor zzp’ers gaat veranderen.
• De subsidieregeling praktijkleren wordt voortgezet voor het schooljaar 2018/2019, maar het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats gaat omlaag.
• Het kabinet wil op korte termijn noodzakelijke stappen zetten voor de hervorming van het pensioenstelsel.
• In het kader van het Actieplan Perspectief op werk gaan er miljoenen naar de dienstverlening van UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.
• Het kabinet draagt bij aan het combineren van werk en zorg door miljoenen te investeren in de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.
• Er gaat jaarlijks € 50 miljoen extra naar de handhaving door Inspectie SZW.

 

Bron: Rendement.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×