Regelhulp financieel CV: hulp bij aannemen werknemer

Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer? Met de Regelhulp financieel CV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), kunt u snel zien wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn als u een nieuwe werknemer aanneemt.

We hebben u al eerder geïnformeerd over de financiële CV, het ministerie heeft een tool gemaakt die u concreet helpt.

Waarvoor gebruikt u de regelhulp?

Voor sommige nieuwe werknemers kunt u gebruikmaken van financiële regelingen, die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de no-riskpolis, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie. De Regelhulp financieel CV laat zien van welke regelingen u gebruik kunt maken en wat uw voordeel is.

Hoe werkt de regelhulp?

Meestal vult de werknemer de Regelhulp financieel CV in. De regelhulp maakt dan een financieel CV voor de werknemer. Dit is een brief met een overzicht van de financiële voordelen waarvan u gebruik kunt maken als u de werknemer aanneemt. U kunt de regelhulp ook zelf invullen als de werknemer u daarvoor zijn gegevens heeft gegeven.

Ga naar de tool

Vragen? Laat u terug bellen

×