Financieel CV, een voordeel voor u?

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet, dat is het financieel cv.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  heeft dit gelanceerd. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Er zijn verschillende regelingen voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen:
– loonkostenvoordeel,
– de no-riskpolis,
– lage inkomensvoordeel,
– jobcoaching,
– loonkostensubsidie,
– een proefplaatsing.

Overzicht voor werkzoekende EN Werkgever
Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren. De financieel cv-tool produceert automatisch een brief gericht aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.
Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

Online invullen
Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool. Zij kunnen de tool online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Het financieel cv is dan een aanvulling op hun huidige cv.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Het is raadzaam om dit met uw jobcoach in te vullen.

Financieel CV

Vragen? Laat u terug bellen

×