NL leert door

Crisispakket NL leert door in hoofdlijnen

Het crisispakket NL leert door ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Het doel is mensen te ondersteunen die hun werk dreigen te verliezen of al verloren hebben en op zoek moeten naar ander werk, bijvoorbeeld werknemers in getroffen sectoren maar ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De regeling start a.s. juli met een looptijd tot einde 2020, de regeling mag niet te complex of lastig uitvoerbaar  zijn.

  • Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.
  • Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig.
  • Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. Om het pakket gericht onder de aandacht te brengen, komt er een campagne.
  • In die campagne wordt gezocht met partijen die in contact staan met de mensen die baat hebben bij dit pakket, zoals werkgevers, sociale partners, O&O-fondsen, leerwerkloketten, uitvoeringsinstellingen, onderwijsinstellingen etc.
  • Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

Noodpakket voor banen

U wilt nu aan de slag, dat kan

Wilt u nu al graag in gesprek met een (NOLOC) gekwalificeerde loopbaanadviseur neemt u dan contact op met De Overstap. Wij kunnen u alvast informeren over hoe uw eigen loopbaantraject of dat van uw medewerker(s) er uit kan gaan zien: Welke onderdelen hierin worden besproken en wat u als eindresultaat mag verwachten van een dergelijk traject. Wanneer in juli meer bekend wordt over de regeling kunnen wij hier naadloos bij aansluiten.

Lees ook Slim investeren en (om-)scholing of Loopbaanadvies in tijden van corona.

 

Vragen? Laat u terug bellen

×