VCA cursus voor werknemers

Voor een aantal werkplekken is het VCA-certificaat voor uw medewerkers verplicht. Niet elke medewerker is in staat om dit zomaar te behalen. Bij De Overstap lukt dat wel. Dat garanderen wij.

Veiligheid waarborgen met VCA cursus

VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers. Hiermee kunt u de veiligheid op en rond de werkplek waarborgen. Meest voorkomende branches waar het VCA-certificaat vereist is, zijn: Bouw, Techniek, Infra, Industrie en Logistiek. Over het algemeen zijn dit de werkplekken waar een verhoogd risico aanwezig is op ongelukken.

Speciaal voor moeilijk lerende medewerkers

Werknemers die bijvoorbeeld onder de WAJONG, WIA of participatiewet vallen zijn in sommige gevallen niet in staat om zomaar een VCA-certificaat te behalen. Dat geldt vaak ook voor mensen met een taalachterstand of die lang niet meer gewend zijn te studeren. Wij helpen ze om het certificaat toch te halen. In plaats van het reguliere stampwerk laten wij de lesstof beter aansluiten bij de doelgroep. Wij werken vanuit proefexamens en halen daar de benodigde leerstof bij. We werken bijvoorbeeld veel met icoontjes, foto- en videomateriaal. Deze succesvolle methode geeft een zeer hoge slagingskans. Deze cursus wordt tegenwoordig in slechts 2 werkdagen gegeven met aansluitend het examen. Deze aanpassing heeft te maken met de veranderde examenregels.

Bij voldoende deelname kunnen wij op elk gewenste locatie onze maatwerkcursus leveren. We hebben ook een VCA-cursus speciaal voor anderstaligen. Deze cursus is verspreid over 3 dagen.

Slagingskans VCA cursus van 90%

De haalbaarheid van een VCA cursus voor moeilijklerende is 90%. Incidenteel zijn daar 2 examens voor nodig. Het examen kan voor deze groep ook door middel van een voorleesexamen worden afgenomen. Wij zien blije en gemotiveerde deelnemers terugkeren naar hun werkplek. De deelnemers zijn volwaardige werknemers geworden. Daar doen wij het voor.  Download de VCA Cursus folder.

vca cursus

 

 

Neem contact met ons op

Bel me terug
×

×