quote

Wat kan de ambulante begeleider voor mij betekenen?

Wat is ambulante begeleiding?

Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven.

Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.

Bij start van de ambulante begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij de cliënt thuis. Wij gebruiken hier o.a. de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) voor. Een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

 

Voor ondersteuning van een ambulante begeleiding kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Ondersteuning bij het vinden van een passend baan. Hulp bij het zelfstandig wonen of hulp bij het herstellen van relaties / contacten.
 • Hulp bij het inrichten van een sociaal netwerk.
 • Inzicht bieden bij het ontdekken van vaardigheden of juist het ontwikkelen van vaardigheden.
 • Het begeleiden bij het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving.
 • Hulp om te leren omgaan met mentale beperkingen.

 

Onze begeleiding heeft als doel om  zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Samen met andere partners worden er afspraken gemaakt om op een flexibele manier en vraag gestuurd ondersteuning in te zetten bij zowel lichte vormen van beperking of zware vormen.

Waar mogelijk wordt het nodige netwerk betrokken bij de begeleiding, samen met andere organisaties.

 

Wat doet een ambulant begeleider?

De werkzaamheden van een ambulant begeleider bestaat uit:

 • Administratieve werkzaamheden
 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties
 • Aanleren en/of behouden van een dagritme
 • Het voeren van de regie over het eigen leven
 • Het aanbrengen van structuur
 • Het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden
 • Het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken
 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Het structureren en uitvoeren van huishoudelijke taken
 • Reizen met het openbaar vervoer
 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Het omgaan met vastgestelde problematieken in het dagelijks functioneren

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten  wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een WMO loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam. Binnen 6 weken na je aanvraag dient er een onderzoek te worden gedaan door de gemeente. De gemeente kijkt dan ook of u al zorg ontvangt vanuit andere wetten bijvoorbeeld, zorgverzekeringswet of participatiewet.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×