Aftrek kosten op transitievergoeding?

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. In de WAB zijn diverse wijzigingen opgenomen voor de transitievergoeding. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert nu via een apart besluit nog een al eerder aangekondigde wijziging in voor de transitievergoeding: per 1 juli 2020 kan de werkgever meer verschillende kosten van de transitievergoeding afhalen.  Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

 

Vergroten van de inzetbaarheid binnen de eigen organisatie

Kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten die de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie vergroten, zijn al onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de transitievergoeding. Per 1 juli 2020 kan de werkgever ook kosten gericht op een bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met het oog op een andere functie, op de transitievergoeding in mindering brengen. Vaak gaat het om scholingskosten. Een voorbeeld is de werkgever die de managementopleiding van een werknemer heeft betaald, terwijl de werknemer op dat moment geen manager was. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer, ook als deze inmiddels een managementfunctie uitvoert, dan kan de werkgever deze opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding. Maak in voorkomend geval gebruik van de SLIM regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in het MKB).

 

Scholing gericht op inzetbaarheid belangrijk door coronacrisis

De wijziging maakt het aantrekkelijker om werknemers verbredende scholing aan te bieden. Door de scholing zou de werknemer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden en dat is één van de doelen van de transitievergoeding. Vanwege de coronacrisis is dit nog belangrijker geworden. Het kabinet heeft in de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW) een inspanningsplicht opgenomen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan scholing. Deze scholingskosten kan de werkgever ook in mindering brengen op de transitievergoeding. De werkgever mag scholingskosten die hij heeft gemaakt voor het verbeteren van de werknemer in zijn huidige functie niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Deze kosten zijn namelijk niet gericht op het vergroten van de brede inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de organisatie. Ook inzetbaarheidskosten die de werkgever heeft gemaakt voor de re-integratie van de werknemer, mag hij niet in mindering brengen op de transitievergoeding.

 

Geen wettelijk recht op een transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Als werkgever moet u werknemers die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt een transitievergoeding betalen. De werknemer kan dit gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Als de werkgever en werknemer de samenwerking met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, is er geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

 

Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding

 

Vragen? Laat u terug bellen

×