Wat is jobcoaching en wanneer mag ik een jobcoach inschakelen?

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente Je kunt een jobcoach inschakelen als je hulp nodig hebt bij het werken. UWV vergoedt de jobcoach als je langdurig een ziekte of handicap hebt die je belemmert bij je werk. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd. Maak je deel uit van de doelgroep* […]

Nieuwe beleidsregels proefplaatsing UWV pakken goed uit

Een proefplaatsing is bedoeld om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Voor de proefplaatsing gelden een aantal voorwaarden maar ook voordelen. De Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019 zijn vervangen door de regels van 2013. Een proefplaatsing is een instrument van UWV met als doel om voor personen met een uitkering de kans op werk te vergroten. De werkgever kan […]

WMO bijdrage per 2020 bekend

Het Kabinet is voornemens om per 1 januari 2020 een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand in te voeren voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is ook bekend als het abonnementstarief. Wat verandert in 2020 in het beleid? In 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en […]

Burn Out

Je leest er veel over, je hoort er veel over. Maar wat is het? En hoe kan ik het herkennen? Wij willen u meenemen hoe dit is te herkennen. Wat zijn de symptomen? De symptomen van een burn-out verschillen per persoon en er is geen eenduidig ziekteverloop. Een burn out ontstaat geleidelijk. Dat betekent dat de spanningsklachten langzaam toenemen. Waardoor […]

Ruim 55.000 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. Daarvan zijn 45.185 banen via een regulier dienstverband en 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 […]

Betaalspecificatie uitkeringsgerechtigden begrijpelijker

Vanaf 1 oktober 2019 ziet de betaalspecificatie van je Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewet-uitkering er anders uit. De betaalspecificatie is overzichtelijker en begrijpelijker. Na iedere betaling van je uitkering ontvang je een betaalspecificatie van UWV. Op de betaalspecificatie zie je wat je bruto-uitkering is, hoeveel loonheffing je betaalt, eventuele inhoudingen of verrekeningen en welk bedrag je netto op je […]

Vragen? Laat u terug bellen

Meest recente berichten

×