Ziekmelding bij loonkostensubsidie eenvoudiger

Vanaf 2022 wordt de administratieve rompslomp vereenvoudigd voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen. Er komen nieuwe afspraken bij ziekmeldingen. Ook wordt het gemakkelijker om aanspraak te maken op de no-risk.

In de nieuwe situatie doet de werkgever de ziek- en herstelmeldingen voortaan alleen nog bij het UWV. Iemand ziek melden bij de gemeente hoeft dan niet meer. Ook wordt het voor werkgevers eenvoudiger om aanspraak te maken op de no-risk. Zo hoeft een gemeente de loonkostensubsidie over de periode dat een werknemer ziek is niet meer stop te zetten of te verrekenen. Het UWV baseert de Ziektewetuitkering aan de werkgever op het loonwaardepercentage.

 

Breed Offensief

De vereenvoudigingsmaatregelen maken onderdeel uit van het wetsvoorstel Breed Offensief. De verbeteringen uit dit wetsvoorstel zijn bedoeld om het werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. De wet is echter controversieel verklaard, wat betekent dat een nieuw kabinet besluit over het doorgaan van veel van deze plannen. Op verzoek van werkgevers en gemeenten gaat bovengenoemde verandering echter wel al vanaf volgend jaar in, mits de Tweede Kamer daarmee instemt.

Bron: Cedris.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×