Wet verbetering Poortwachter voor werknemers

Om de hoeveelheid werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

 

Wet verbetering poortwachter: Gezamenlijke inspanning

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door langdurige ziekte uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, deze zijn uitvoerig beschreven in de Werkwijzer van de Wet verbetering poortwachter en beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

In voorkomend geval kan De Overstap ook actief ondersteunen bij de terugkeer naar de werkplek en zowel werkgever als werknemer adviseren hoe dat het beste kan worden uitgevoerd, vaak is het creëren van wederzijds begrip en aangepaste taken een goed begin. Het kortdurend coachen op de werkplek kan groot effect hebben.

 

Wet verbetering poortwachter: Langer ziek dan een jaar

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

Dit is het moment waarop De Overstap wordt ingeschakeld, het zogenoemde 2e spoor re-integratie

Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, en hebben alle inspanningen niet geleid tot werk, dan start de WIA aanvraag. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

 

Passend werk

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie of ander passend werk, dan moet de werkgever hem ondersteunen om een baan bij een andere werkgever te vinden. Dit is niet zo gemakkelijk gezegd dan gedaan. Dit vraagt kennis van de arbeidsmarkt en inzicht in de mogelijkheden van de medewerker. De Overstap is hierin gespecialiseerd.

Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.
Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij het terugkeren naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

 

Meer weten over Werkwijzer Poortwachter?

Voor meer informatie over de Werkwijzer 2020, zijn wij per mail en telefoon bereikbaar via info@overstap.nl en 074 – 2509002.

Hier is de Werkwijzer 1 mei 2020 te vinden….

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×