quote

De participatiewet is van belang voor werknemers en werkgevers

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en Wajong. Het principe is: werk gaat voor inkomen. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan.

 

Centrale rol voor gemeenten

De gemeenten hebben een centrale rol bij de Participatiewet. Zij hebben veel vrijheid om op hun eigen manier het lokale participatiebeleid in te vullen. Een belangrijk uitgangspunt is het vergroten van de eigen kracht van burgers. Waar mogelijk leggen gemeenten verbindingen tussen de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Samenwerking

In elke regio is er een regionaal Werkbedrijf opgericht. Hierin werken gemeenten, UWV, andere publieke partijen en werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Daarover hebben het kabinet en de sociale partners in 2013 de banenafspraak gemaakt. Om mensen een steun in de rug te geven bij het vinden van een baan, beschikken gemeenten over een breed scala aan instrumenten en voorzieningen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Zo wordt het aantrekkelijker voor een reguliere werkgever om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Beschut werk. Soms heeft iemand een zodanige lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking, dat een zeer intensieve begeleiding en een grote aanpassing van de werkplek nodig zijn. De gemeente kan hem of haar in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden laten werken. Vaak gebeurt dit bij een sociaal werkbedrijf.

Detachering, jobcoaching en proefplaatsing, Werkfit of Naar werk re-integratietrajecten zijn enkele andere instrumenten die de gemeenten kunnen inzetten. Daarvoor maken ze o.a. gebruik van De Overstap omdat daar kennis, ervaring is met de arbeidsmarkt en gespecialiseerd zijn in doelgroepen met een arbeidsbeperking of ambulante ondersteuning kunnen gebruiken.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×