Wetswijziging voor de Wajong, de oplossing?

Het kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld voor de Wajong. Hiermee moet de regeling aantrekkelijker worden voor zowel Wajongers als werkgevers. Doel van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong is volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, VVD), om de regelgeving rond de Wajong te vereenvoudigen. Ook is het de bedoeling dat Wajongers er in de nieuwe plannen financieel op vooruit gaan.

staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgens diverse belangenorganisaties, waaronder de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in), de combinatie van FNV CNV VCP, en Wajongers* zelf, pakt het wetsvoorstel echter lang niet altijd positief uit. Zij hebben op diverse punten kritiek op de voorgestelde maatregelen. Volgens hen betekenen deze plannen juist een inkomensachteruitgang voor sommige Wajongers. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre wéér een nieuwe Wajongwet de regelgeving begrijpelijker maakt en het voor Wajongers eenvoudiger wordt om zelf uit te rekenen wat zij per maand overhouden als zij naast hun uitkering werken.

Wat gaat er veranderen?
Belangrijkste punten:
1. De Bremanregeling, werkregeling en voortgezette werkregeling verdwijnen.
2. Maatmanwisseling komt te vervallen
3. Studeren wordt (weer) mogelijk met behoud van uitkering.
4. Wajongers die gaan werken kunnen nooit méér gaan verdienen dan het Wettelijk Minimum Loon (WML).
5. De medische urenbeperking komt te vervallen.
6. Terugvallen op de Wajong blijft mogelijk tot je pensioen.
7. Wijziging van de verplichting om een passend werkaanbod te accepteren (Wajong 2010).
8. De toegang tot de Wajong wordt afgesloten voor personen geboren vóór 1980.
9. Mensen in de oude Wajong kunnen voortaan, net als in de Wajong 2010 en Wajong 2015, op eigen verzoek hun uitkering beëindigen.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?
De staatssecretaris hoopt de nieuwe plannen in 2020 in te kunnen voeren. Momenteel is het ministerie van SZW bezig om de plannen verder uit te werken. Het UWV toetst het wetsvoorstel op uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
Bron: OVAL

Vragen? Laat u terug bellen

×