Wajong…, gaat mijn uitkering omlaag?

De maximale uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen gaat per 1 januari 2018 omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Wie gaat hier iets van merken?

Heb je geen arbeidsvermogen? Dan blijft je uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heb je wel arbeidsvermogen? Dan wordt in principe de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Als je werkt, dan lees je hieronder of je straks iets van die verlaging gaat merken of niet.

 

Heb je oude Wajong uitkering?
Heb je oude Wajong en arbeidsvermogen? En heb je naast je uitkering geen inkomsten of inkomsten van minder dan 20% van het wettelijk minimumloon? Dan wordt je uitkering verlaagd naar 70% van het wettelijk minimumloon. Als je meer dan 20% van het wettelijk minimumloon verdient, dan merk je niets van de uitkeringsverlaging.

Overstap naar Wajong 2010 – Voortgezette Werkregeling
Het kan financieel aantrekkelijk zijn om van de oude Wajong over te stappen naar de Wajong 2010 – Voortgezette Werkregeling. Je krijgt dan wel te maken met extra rechten en plichten, meer hierover lees je op uwv.nl.

Heb je Wajong 2010?
Als je Wajong 2010 hebt en je meer verdient dan 80% van het wettelijk minimumloon, dan merk je niets van de uitkeringsverlaging.
Als je minder verdient dan 80% van het wettelijk minimumloon, dan gaat je uitkering omlaag.
Studeer je en ontvang je een uitkering van 25% van het wettelijk minimumloon? Dan blijft je uitkering hetzelfde zolang je studeert.

Wil je weten wat de verlaging voor jou als Wajonger met arbeidsvermogen betekent?
Maak dan een inschatting van je totale inkomsten met behulp van de rekenhulp oude Wajong en rekenhulp Wajong 2010. Hoe hoog je Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 precies is, zie je op de betaalspecificatie van je Wajong-uitkering van januari 2018.

Brief met toelichting
Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen uiterlijk begin december van UWV een brief. In die brief staat wat er vanaf 1 januari 2018 verandert in de Wajong-uitkering. UWV kan in deze brief nog niet aangeven hoe hoog je uitkering op 1 januari 2018 precies wordt, omdat dit afhangt van je persoonlijke situatie op die datum.

Bron: perspectief.uwv.nl

Hier de link naar de rekenhulp en het originele artikel.

Adviesbureau De Overstap is een samenwerkingspartner van UWV en kan u ondersteunen bij re-integratie of jobcoaching.

Vragen? Laat u terug bellen

×