Voordelig elektrisch rijden: leasekosten ruilen voor brutoloon

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden leasekosten voor een (elektrische) auto overnemen van werknemers in ruil voor brutoloon. Dat bevestigt de Belastingdienst, aldus het Financieele Dagblad.

Werknemers van een bedrijf in Haarlem kunnen sinds kort voordelig elektrisch rijden. Het toepassen van een goedgekeurde fiscale mogelijkheid door de fiscus scheelt een paar honderd euro in de maand voor de private lease van een elektrisch auto.

Hoe werkt het?
Een werknemer sluit een private leaseovereenkomst af voor een elektrische auto en gaat met het contract en de leasekosten naar de werkgever. De werkgever neemt de kosten over in ruil voor een gelijk deel van het brutoloon. Hierdoor wijzigen de kosten in brutoloon. De werkgever past vervolgens de 4% bijtelling voor privégebruik van elektrische auto toe.

Deze constructie is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld
Een werknemer heeft een brutoloon van 3.500 euro per maand en leaset privé een elektrische auto voor 466 euro per maand. De werknemer krijgt dit bedrag vergoed als brutoloon, waarover hij in de geldende regeling geen belasting hoeft te betalen. Hierdoor kost de auto de werknemer 256 euro. Het fiscale voordeel van 210 euro zit in de regeling voor de omzetting van bruto- naar nettoloon.

Voordelig
De hoogte van het voordeel hangt af van de specifieke situatie van een werknemer.
Voor de werkgever is de regeling ook voordelig. De uitruil van de kosten van de lease voor brutoloon leidt ertoe dat over dit deel van het loon geen sociale premies hoeven te worden afgedragen en ook geen vakantiegeld wordt opgebouwd. De administratieve lasten blijven beperkt tot het vastleggen van de uitruil van leasekosten voor brutoloon.

Er worden wel kamervragen gesteld, mogelijk biedt dit ook voor andere situaties oplossingen…
Bron: Salarisnet.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×