Inclusie begint bij toegankelijkheid

Veel gemeenten zetten zich in om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat is een goede ontwikkeling. Het VN-verdrag handicap is een belangrijk instrument om een inclusieve samenleving te bereiken. Het gaat om de versterking van de mensenrechten van mensen met een beperking. Goed om hierbij stil te staan op de Internationale dag van de mensenrechten.

 

Het belang van toegankelijkheid

Het eerste waar men vaak aan denkt bij toegankelijkheid, is de toegankelijkheid van gebouwen, winkels en wegen. Het beginsel van toegankelijkheid omvat echter meer dan de toegankelijkheid van de fysieke omgeving. Zo gaat het ook om de toegankelijkheid van het vervoer, informatie en communicatie. Toegankelijkheid is nodig om andere rechten te realiseren. Als gebouwen en informatie toegankelijk zijn, vergroot dit de mogelijkheden voor mensen met een beperking om deel te nemen aan het culturele leven of aan sportactiviteiten. Als huizen toegankelijk gebouwd worden, draagt dit bij aan het realiseren van het recht op zelfstandig wonen. Toegankelijke stemlokalen bieden mensen met een beperking de mogelijkheid hun stemrecht uit te oefenen. Toegankelijke websites maken het mogelijk zelfstandig informatie over voorzieningen te vinden. Kortom, een toegankelijke leefomgeving biedt mensen met een beperking de mogelijkheid zelfstandig te participeren in de samenleving.

 

Goed op weg, maar nog genoeg ruimte voor verbetering

De VNG is bijvoorbeeld een koploperprogramma gestart met 25 gemeenten en helpt gemeenten bij het maken van een lokale inclusie agenda. Er is echter ook nog genoeg ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale toegankelijkheid. Gemeenten denken vaak dat hun website toegankelijk is voor mensen met een beperking. Maar uit onderzoek blijkt dat websites van gemeenten vaak niet toegankelijk genoeg zijn voor mensen met een beperking. Ook de aanvraag van Wmo-ondersteuning kan beter. Zo konden zij de weg niet vinden, of vonden ze het systeem te ingewikkeld. Dit soort belemmeringen staat in de weg aan de autonomie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking.

 

Het begint bij toegankelijkheid

Toegankelijkheid komt terug in alle facetten van de gemeente en helpt om andere rechten te realiseren. Het draagt bij aan de autonomie, zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. In andere woorden: toegankelijkheid draagt bij aan een inclusieve gemeente.

Bron: Zorg en Welzijn
Anne-Rose Stolk is stagiair bij het College voor de Rechten van de Mens en Ineke Boerefijn is coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens.
Lees verder….

Vragen? Laat u terug bellen

×