Vernieuwde Werkwijzer Poortwachter (mei 2020)

Zodra een medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken waarbij er geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet het bedrijf een adequaat tweede-spoortraject starten.

Indien dit niet (tijdig) gebeurd, dan kan UWV aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie aan het bedrijf opleggen. Goed om te weten: afhankelijk van de verzekering worden tweede spoor re-integratietrajecten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

Vernieuwde Werkwijzer Poortwachter

Aangezien de werkgever steeds meer verantwoordelijkheden krijgt voor het herstel en terugkeer naar een arbeidsplaats binnen het bedrijf of wanneer dit niet kan, moet zorgen voor een arbeidsplaats buiten het bedrijf, stelt UWV hier ook grotere eisen aan dit proces. Van de werkgever wordt verwacht de (nieuwe) Werkwijzer Poortwachter van 1 mei 2020 te kennen en te hanteren.

Hier is de laatste versie te vinden.

Hulp nodig, neem contact met ons op.

Vragen? Laat u terug bellen

×