UWV vernieuwt aanvraagformulier deskundigenoordeel

UWV heeft het aanvraagformulier voor het deskundigenoordeel vernieuwd. Het nieuwe formulier moet de aanvraag voor werkgevers eenvoudiger maken. Werkgevers die een deskundigenoordeel aan willen vragen, hoeven geen documenten meer per post te versturen.

Het nieuwe aanvraagformulier op het werkgeversportaal maakt het makkelijker te kiezen voor welke situatie een werkgever een deskundigenoordeel wil aanvragen. In het formulier staat een overzicht van de benodigde documenten per situatie, die de werkgever direct kan uploaden en verzenden; documenten per post versturen is niet meer nodig.

Oordeel is ook aan te vragen als tussentijdse check

Een werkgever kan een onafhankelijk deskundigenoordeel van UWV aanvragen als de re-integratie van de werknemer vastloopt of als er een meningsverschil is met de werknemer over zijn re-integratie(-inspanningen). Ook is het deskundigenoordeel nodig bij ontslag van een zieke werknemer vanwege onvoldoende medewerking of veelvuldig ziekteverzuim. Bovendien is het oordeel aan te vragen door werkgevers die tussentijds willen nagaan of zij op de goede weg zijn voor re-integratie. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen als zij het niet eens zijn met het verloop van de re-integratie.

Mogelijk loonsanctie bij negeren oordeel

UWV weegt een eventueel deskundigenoordeel mee bij de beoordeling van de WIA-aanvraag (tool) na twee jaar ziekte. Een mogelijke consequentie voor een werkgever die geen actie onderneemt naar aanleiding van het deskundigenoordeel, is een loonsanctie van UWV. Een werknemer riskeert een loonstop of ontslag.
Het aanvragen van het deskundigenoordeel is mogelijk via de site van UWV. Om in te kunnen loggen, is eHerkenning vereist. Werkgevers die dit nog niet hebben, kunnen dit bij een erkende eHerkenning leverancier aanvragen.

Bron: Rendement online

Vragen? Laat u terug bellen

×