Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans beschikbaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.
Het gaat om vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling die in november 2018 zijn opengesteld voor internetconsultatie.

Dit zijn:
1   Conceptbesluit in mindering brengen kosten op transitievergoeding
De wijziging maakt het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden in mindering te brengen op de transitievergoeding…

2   Conceptbesluit loonbegrip
Geregeld is dat het recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in plaats van op het moment dat een arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd. En dat loon per maand kan worden vastgesteld.

3   Conceptbesluit oproepcontracten
Welke arbeidsovereenkomsten worden aangemerkt als oproepovereenkomst? Daarom is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over wanneer sprake is van een oproepovereenkomst.

4   Conceptbesluit Wfsv premiedifferentiatie WW
De financiering van de Werkloosheidswet (WW) door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract: voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten.

5   Conceptbesluit compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging
Voor het in aanmerking komen voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen bij het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever geldt een aantal voorwaarden.

6   Conceptregeling Wfsv premiedifferentiatie
Deze ministeriële regeling wijzigt de Regeling Wfsv naar aanleiding van de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in het kader van de Wab.

Lees het hele document….

Bron: Salarisnet.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×