Gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) meer vaste contracten opleveren?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er niet toe leiden dat tijdelijk personeel eerder en vaker een vast contract krijgt aangeboden. Dat zegt 91 procent van de werkgevers voor wie tijdelijk personeel geen keuze is. In het kader van de campagne Zo werkt het niet! van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland is een enquête gehouden onder 500 werkgevers in de betrokken branches. Donderdag wordt de WAB in de Tweede Kamer behandeld.

Juist minder banen

Uit de enquête blijkt verder dat 70 procent van de werkgevers vreest dat de WAB juist banen gaat kosten. En 89 procent geeft aan dat de consument uiteindelijk de rekening gaat betalen omdat werkgevers de hogere kosten zullen doorberekenen. Die kosten zijn het gevolg van het duurder maken van tijdelijk werk.

Geen keuze maar noodzaak

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben eerder duidelijk gemaakt dat het inzetten van tijdelijk personeel voor werkwerkgevers geen keuze is maar noodzaak. Het gaat bijvoorbeeld om seizoenswerk of het opvangen van pieken in de productie. Dit speelt onder meer in de detailhandel, de horeca, recreatie en land- en tuinbouw. Werkgevers moeten straks een hogere WW-premie betalen en eerder een transitievergoeding. Een campingeigenaar met 220 tijdelijke krachten gaat bijvoorbeeld 68.000 euro meer aan WW-premie betalen.

Aanpassing WAB

De ondernemingsorganisaties willen een aanpassing van het wetsvoorstel. Zo kan het verschil tussen de hoge en de lage WW kleiner worden gemaakt, en de definitie van vast en tijdelijk werk worden aangepast. Voor seizoenswerk en bijbanen van scholieren en studenten zou een uitzonderling moeten worden gemaakt.

Bron: VNO-NCW.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×