In een recessie is het een stuk lastiger om werk te vinden en te behouden

Voor het uitbreken van de crisis hadden jongeren het volgens verschillende vakbonden het al niet makkelijk. Het duurt vaak lang voor ze een vaste baan hebben, de toenemende prestatiedruk en de hoge eisen die men stelt aan een jongvolwassene maakt het er niet eenvoudiger op. Door massaal banenverlies is hun situatie nu verder verslechterd. Uit cijfers komt naar voren dat veel jonge flexwerkers, wajongeren op straat worden gezet, constateren de organisaties. Veel van hen vallen vervolgens in een financieel gat omdat ze nog niet lang op de arbeidsmarkt actief zijn. Maar ook de groep die in het voortraject zitten op zoek naar een werkervaringsplaats of bezig zijn in een proefplaatsing hebben het nu moeilijk en zien hun baan als verloren.

Het is noodzakelijk dat op korte termijn meer aandacht aan deze groep wordt besteedt om te voorkomen dat ze helemaal afhaken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling, werkervaring, loonontwikkeling en levert stressvolle situaties op. Het bieden van voldoende startersbanen, het bieden van ondersteuning aan jongeren om zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en verbetering van informatievoorziening over de kansen op de arbeidsmarkt vraagt om prioriteit.

 

UWV rekent op meer werklozen door crisis

UWV verwacht dit jaar meer WW-uitkeringen te verstrekken als gevolg van de coronacrisis. Verder kan de organisatie vanwege de pandemie minder ondersteuning aan werkzoekenden bieden. Door de huidige maatregelen kan het UWV bijvoorbeeld geen een-op-eengesprekken voeren of bijeenkomsten organiseren voor werkzoekenden, aldus bestuursvoorzitter Fred Paling.

Ook bij medische keuringen speelt dat probleem. Fysieke spreekuren moeten vervangen worden door telefoon- en videogesprekken. Volgens het UWV kan op die manier in de meeste gevallen nog gewoon beoordeeld worden of en in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Omdat er ook gevallen zijn waarin dat niet lukt, vreest de organisatie vertragingen.

We hopen dat ook UWV snel de praktische  1,5m communicatie zal oppakken, zodat de contacten met vooral mensen met arbeidsbeperking weer wordt hersteld om te voorkomen dat deze groep van de wagen valt en samen met Re-integratiebedrijven zoekt naar zorgvuldige en alternatieve aanpak.

 

Vragen? Laat u terug bellen

×