Bevorderen maatschappelijke deelname

Je bent tevreden over je sociale contacten maar je hebt nog weinig ervaring of deelname gehad aan activiteiten met groepen mensen. Je mist hiervoor nog het zelfvertrouwen en je durft dit nog onvoldoende aan.

Met dit traject willen we jouw weerbaarheid verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de eerste voorzichtige opbouw van de belastbaarheid in relatie tot werk.

Denkt bijvoorbeeld aan:

– het verrichten van vrijwilligerswerk,

– regelmatig sport beoefenen

– activiteiten in groepsverband

Het doel van dit traject is dat je jouw weerbaarheid verhoogt waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat jouw opleiding, ervaring, motivatie, wensen en mogelijkheden zijn. Ook kijken we naar de arbeidsmarkt en wat daar gevraagd en geboden wordt. In de beroepsrichtingen die we zo samen ontdekken, gaan we op zoek naar onbetaald werk, vrijwilligerswerk of een stage.

Tijdens het traject

Het traject duurt 5 maanden

Je wordt begeleid door een ervaren coach tijdens je persoonlijke coaching sessies.
De coach ondersteunt je bij het vinden van en opstarten van deze activiteiten.

Te denken valt aan het doen van een stage, licht vrijwilligerswerk in de buurt, zoals bij een buurtcentrum, een kinderboerderij, een zorginstelling of het in contact brengen met een sportclub. Tussentijds wordt er gereflecteerd op je actieplan en deze, indien nodig, aangepast.

Aan het einde van het traject wordt er samen besproken of de doelen uit je actieplan behaald zijn en wat de vervolgstap is om mee verder te gaan. Dit kan een ander traject zijn zoals een praktijk assessment, een opleiding of het Werk-fit traject.

Voor wie?

Dit traject is geschikt voor mensen met een AG uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ziektewet ZW uitkering of een WW uitkering.

Aansluitend zou je bij ons ook het traject Werk-fit kunnen doorlopen.

Vragen? Laat u terug bellen

×