Burn-out voorkomen? Oneens over de oplossing

Werknemer ziet goede werk-privébalans als eigen verantwoordelijkheid

Uit onderzoek van LinkedIn onder werknemers en werkgevers blijkt dat het hebben van een scheve balans tussen werk en privé volgens 90 procent van de werknemers de kans op een burn-out vergroot. Zo’n driekwart van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde werk-privébalans.

Meer dan één op de tien werknemers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben bij ongewijzigde werkomstandigheden. Hoewel beide partijen vinden dat ze evenveel verantwoordelijkheid dragen, blijkt dat ze van mening verschillen over hoe een dreigende disbalans te voorkomen. Werkend Nederland zoekt de oplossing voornamelijk in privésfeer, terwijl de werkgever van mening is dat het gesprek aangaan de belangrijkste maatregel is.

 

Werknemers praten zelden met werkgevers over gezonde werk-privébalans

Bijna drie op de vier werknemers geeft aan dat ze een goede balans wel eens hebben opgeofferd voor het werk. Bij disbalans zoeken ze de oplossing zelden in de werksfeer, maar nemen het herstel hoofdzakelijk voor eigen rekening. Volgens werkgevers is het gesprek aangaan met je baas het belangrijkste voor werknemers (53 procent). Bij werknemers staat dat op de vierde plek, slechts één op de drie werknemers durft dat daadwerkelijk te doen.
In plaats van het gesprek aan gaan, herstellen werknemers de balans met name in eigen tijd, door:
•   voldoende tijd voor ontspanning buiten werktijd (54 procent)
•   zoveel mogelijk het werk los te laten in hun vrije tijd (49 procent)
•   beter naar hun lichaam te leren luisteren (42 procent)

LinkedIn vroeg psycholoog en stressexpert Thijs Launspach waarom er een dergelijke barrière bestaat: ‘Uit deze cijfers blijkt dat er nog steeds sprake is van een taboe: weinig werknemers durven over hun werkdruk het gesprek aan te gaan met hun werkgever. Dit terwijl het juist in het belang is van werkgevers als hun medewerkers gezond en gelukkig aan het werk kunnen. Op tijd ingrijpen voorkomt burn-outs, en aan de bel trekken is een teken van zelfinzicht, niet van ‘zwakte’. Werk aan de winkel dus voor werkgevers: de drempel hiervoor moet omlaag.’

 

Geen beleid

Een goede werk-privébalans is essentieel in het carrièrepad van de ondervraagde medewerkers, zo geeft 60 procent aan. Voor merendeel van de ondervraagde werknemers (34 procent) betekent dit dat zij de vrijheid voelen om zelf controle uit te oefenen op de indeling van werk en privé. Ondanks de groeiende dreiging van burn-outs bij werknemers en de gevolgen voor zowel de professional als de organisatie, heeft slechts een op de drie werkgevers een beleid ten aanzien van de werk-privébalans. Opmerkelijk is dat hetzelfde aantal werkgevers aangeeft dat er geen beleid nodig is.

 

De belangrijkste cijfers op een rij
• 90 procent van de werknemers gelooft dat scheve werk-privébalans de kans op een burn-out vergroot
• twaalf procent van de werknemers verwacht bij ongewijzigde werkomstandigheden binnen een jaar een burn-out
• 74 procent van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde balans
• 74 procent van de werknemers heeft een goede balans wel eens opgeofferd voor het werk
• 53 procent van de werkgevers geeft aan dat een gesprek aangaan met uw werkgever de belangrijkste maatregel is
• 32 procent van de werknemers durft het gesprek aan te gaan
• 31 procent van de werkgevers heeft geen beleid en geeft aan dit niet nodig te hebben.

 

Bron: managersonline.nl

Hulp of advies nodig, lees verder…

Vragen? Laat u terug bellen

×